Přihlášení

tematicky obrazek

Byznys ERP pomáhá roznášet miliardy letáků

JKR_23792455_web

Společnost Česká distribuční a.s. hledala  komplexní informační systém, který by nahradil stávající řešení.

To již pro dnešní velikost společnosti, která se specializuje na adresnou i neadresnou distribuci tiskovin, nebylo dostačující.  Kvůli pružným analytickým nástrojům pro řízení společnosti v oblasti obchodních procesů byl jako nejvhodnější zvolen podnikový informační systém Byznys ERP od společnosti J.K.R.
 
Důležitým aspektem v rámci implementace bylo napojení na interní informační systém CEDI, v rámci kterého je evidována a zpracovávána veškerá agenda distribuce. Zrealizované objednávky adresné i neadresné distribuce se nyní automaticky ukládají do informačního systému k následnému vyfakturování. Při nasazení systému BYZNYS ERP byly rovněž vytvořeny komunikační můstky mezi CEDI a BYZNYS ERP pro přenos informací o dodavatelských fakturách od regionálních vedoucích a dále pro zpětný import faktur vydaných v Byznys ERP do CEDI, včetně informací o jejich zaplacení. V systému BYZNYS ERP dochází k standardnímu zpracování všech dokladů a ke standardním účetním závěrkám a reportingu. Pro vrcholové vedení společnosti jsou data zpracovávána pomocí BI nástrojů.

Mezi hlavní přínosy řešení Byznys ERP v České distribuční patří elektronické přebírání podkladů pro fakturaci partnerům dle požadavku odběratele (po mutacích, po pásmech, po marketech, celková cena), podrobné zpracování agendy pro upomínání partnerů a sledování výsledků obchodních zástupců pro jejich odměňování.
 
O společnosti Česká distribuční a.s.
 
Česká distribuční se více než 20 let specializuje na adresnou a neadresnou distribuci reklamních tiskovin různých formátů od novin, časopisů, letáků až po reklamní vzorky. Ročně roznesou její pracovníci více než 1,8 miliardy letáků,  téměř 52 tisíc tun, do 4,7 milionu poštovních schránek po celém území České republiky. Více na www.distribucni.cz.

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2