Přihlášení

tematicky obrazek

Elektronická evidence tržeb

 

Co je to EET?

 

EET je systém, který eviduje hotovostní platby na centrálním serveru Finanční správy. Tento nový systém upravuje zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb ze dne 16. 3. 2016. Zákon ukládá plátci povinnost přijaté hotovostní tržby odesílat na společné technické zařízení správce.

 

Podrobné informace o EET uveřejňuje Finanční správa na webu www.e-trzby.cz

 

eet-kolobeh-trzby

 

 

 

Koho se EET týká?

eet-1-faze

ubytovací a stravovací služby

od 1. prosince 2016

1. fáze

 

eet-2-faze

maloobchod a velkoobchod

od 1. března 2017

2. fáze

eet-3-faze

ostatní činnosti neuvedené ve 4. fázi

od 1. března 2018

3. fáze

eet-4-faze

Vybraná řemesla a výrobní činnosti

od 1. června 2018

4. fáze

 

 

 

Jak EET funguje?

 

Podnikatel zašle datovou zprávo o provedené transakci ve formátu XML finanční správě. Finanční správa datovou zprávu zpracuje a odešle podnikateli potvrzení jejího přijetí a to přidělením fiskálního kódu (FIK). Podnikatel vytiskne účtenku (včetně FIK kódu) a předá ji zákazníkovi. Evidenci dané tržby si zákazník či podnikatel může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

EET se eviduje v běžném nebo ve zjednodušeném režimu. Běžný režim spočívá v online připojení a v odeslání tržby v okamžiku přijetí peněžních prostředků. V případě výpadku spojení je podnikatel povinen tyto tržby správci daně zaslat do 48 hodin. Zjednodušený režim pracuje v offline režimu. Podnikatel tržby eviduje a v okamžiku internetového připojení, nejdéle do 5 dnů, musí tržby zaslat finanční správě.

 

Jak je systém Byznys připraven na EET?

 

Systém Byznys je plně vybaven potřebnými funkcionalitami pro komfortní  práci v režimu EET. Funkčnost je zapracována v modulu Pokladna a je zabezpečeno zasílání jak příjmových pokladních dokladů, tak i účtenek. Rovněž je možné zasílat opravy těchto dokladů, storna či vratky účtenek a rovněž úhrady faktur v hotovosti. Mezi méně obvyklé oblasti patří také sledování voucherů a zpracování poukázek od zdravotních pojišťoven. V běžném režimu jsou tržby odesílány automaticky při uložení dokladu. U zjednodušeného režimu jsou doklady ukládány a odesílány až v okamžiku připojení a to buď pomocí naplánované úlohy, nebo pomocí speciální nabídky, která obsahuje právě tyto doklady.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2