Přihlášení

tematicky obrazek

EFEKTIVITA V BYZNYS ERP

Systémy Byznys ERP disponují unikátní technologií, s jejíž pomocí lze systém maximálně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Prvky uživatelské volnosti dokonce umožňují, aby tyto úpravy prováděl oprávněný uživatel.

 

Každý ERP systém umožňuje základní zpracování firemní agendy. Důležité ale je, jak se umí dále přizpůsobit konkrétním potřebám každé organizace. Jinak to bude vypadat ve výrobní společnosti, jinak u autodopravce či v obchodním podniku a zcela jinak v účetní nebo poradenské firmě. Představa, že ERP systém bude dodán ve standardní podobě, a ta pokryje všechny potřeby firemní agendy různých společností, je utopií. Systémy Byznys ERP mají pro tyto účely mocný nástroj, který se označuje zkratkou PUV – PRVKY UŽIVATELSKÉ VOLNOSTI.

 

Tento nástroj v sobě zahrnuje sadu prvků, kterými je možno systém upravit, doplnit, ale třeba i zjednodušit v případě, že konkrétní uživatel provádí pouze jednoduché specializované úkony. Technologie PUV nastupuje tam, kde končí možnosti systémových a uživatelských parametrů nastavení, předem připravených filtrů a standardních postupů zpracování. PUV například umožní doplnit do datových struktur vlastní datovou tabulku nebo do stávajících datových tabulek přidat další atributy. Tyto přidané datové struktury pak umožní zobrazit a editovat data na standardních formulářích, pořizovat z nich tiskové sestavy, zapojit je do časových událostí a v neposlední řadě i exportovat do dalších systémů, například do kancelářských aplikací.

 

Prvky uživatelské volnosti jsou v podstatě souborem nástrojů pro správu databáze. Umožňují definovat vlastnosti a další funkce v celém systému Byznys ERP, a tím přizpůsobit zpracování nárokům uživatelů, například v oblastech doplnění nových uživatelských položek do struktur, generátoru uživatelských sestav, uživatelských nastavení tabulkového zobrazení ve formuláři, uživatelských úprav formulářů, uživatelských menu, kontroly hodnot objektů či spuštění aplikací ve vyjmenovaných místech zpracování.

 

Po zanesení PUV do systému je třeba provést certifikaci, která ověří, že úpravy jsou v pořádku a že záporným způsobem neovlivní chování systému. Do doby, než bude změna pomocí technologie PUV certifikována, ji systém ve zpracování vynechává a při jejím nalezení hlásí upozornění o její existenci. Certifikaci provádí společnost Byznys software, která ověří správnost použití aktualizačních příkazů a opatří PUV certifikátem. Cílem je zajištění stability systému a větší rozvaha při implementaci technologie PUV do systému.

 

ERP řešení Byznys VR umožňuje ve Windows Vista využívat Gadgety, což jsou miniaplikace zobrazující se zpravidla v pravé části pracovní plochy. Hlavní výhodou je jejich viditelnost i přes maximalizovanou plochu formulářů, a také fakt, že k zobrazení požadované aktualizované informace není třeba spouštět ERP řešení. Díky těmto výhodám může mít neustále finanční ředitel přehled o stavech financí v pokladnách či na bankovních účtech, obchodní ředitel si zobrazí seznam deseti nejvyšších pohledávek od odběratelů a běžný uživatel si zobrazí seznam nesplněných úkolů či kalendářových záznamů za aktuální den.

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2