Přihlášení

tematicky obrazek

EVIDENCE V Byznys ERP

Těžko můžete dobře obchodovat bez přesného a aktuálního přehledu o stavu zásob a snadné tvorby cen. Důležitá je také kvalitní evidence personální a mzdové agendy, která přispívá ke spokojenosti zaměstnanců.

 

EVIDENCE MAJETKU je specifickou součástí systému Byznys ERP zabývající se sledováním stavu a vývoje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného majetku a také oceňovacích rozdílů a goodwillu. Součástí modulu Evidence majetku je vedení inventárních karet hmotného a nehmotného majetku, provádění hodnotových pohybů a v neposlední řadě také daňových a účetních odpisů.

 

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ je stěžejním modulem obchodního okruhu systému Byznys ERP. Zahrnuje evidenci příjmů, převodů a výdejů sortimentu včetně sledování objednávek a rezervací, dále pak evidenci karet sortimentu a nákupních ceníků. Velkou výhodou modulu jsou rozsáhlé možnosti nastavení, zejména v oblasti cenotvorby při prodeji sortimentu. V rámci tvorby prodejní ceny umožňuje systém definovat ke každému sortimentu libovolné množství prodejních cen rozdělených do skupin dle cenových hladin, konkrétních odběratelů, či množstevních slev.

 

MZDY A PERSONALISTIKA je specifickým modulem systému Byznys ERP, který v rámci mzdové a personální agendy obsahuje evidenci pracovníků, problematiku výpočtu mezd, daní z příjmu, sociálního a nemocenského pojištění, včetně počítání nemocenských a náhrad a sledování dovolené. Nikoliv bezvýznamnou součástí je také oblast personalistiky, která zahrnuje evidenci velkého množství údajů o jednotlivých pracovnících.

 

Obchodní a skladový systém B.O.S.S. ENTERPRISE je určen k řízení velkoobchodu, distribučních skladů a koncových prodejních míst. Nejdůležitějším přínosem jednotného řízení je centrální cenotvorba, centrální databáze zboží, stanovení obchodních podmínek na jednotlivé druhy zboží a zařazení určité provozovny do příslušného typu řetězce. V praxi to znamená, že centrála je schopna provádět on-line monitoring všech filiálek, jejich podskladů, včetně jejich stavů skladu. V případě, že k jednotlivým filiálkám je připojen i pokladní systém maloobchodní sítě, může centrála on-line monitorovat jednotlivá pokladní místa.

 

Díky docházkovým, přístupovým a stravovacím systémům POWER KEY mohou uživatelé systému Byznys ERP jednoduchým způsobem sledovat údaje o docházce zaměstnanců, regulovat přístup do vymezených prostor i odbavovat v závodní jídelně. Power Key má také modul pro sledování výroby a řešení lze v plné míře přizpůsobit požadavkům zákazníka.

 

COMBITRADING a Byznys software společně nabízejí řešení pro sledování průmyslové výroby, skladové systémy, mobilní prodej, inventury majetku a další. S pomocí technologií čárových kódů a radiofrekvenčních identifikátorů RFID může mít management přímo v prostředí systému Byznys ERP okamžitý přehled o skutečných skladových zásobách a umístění konkrétních produktů bez prodlení a bez zbytečné manuální činnosti.

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2