Přihlášení

tematicky obrazek

Evidence zaměstnanců

Získáte jednoduchou kontrolu nad prací každého zaměstnance. Základním principem této nabídky je přesná evidence každodenní činnosti jednotlivých pracovníků, a to dle oddělení nebo pracovních týmů. Nabídka obsahuje jak samotné výkazy činnosti, tak i číselníky osoby, oddělení a činností pro pořízení.

  • Výkazy činnosti: pro jednodušší zadávání osob pro evidenci výkazů činnosti lze využít evidenci osob v modulu Mzdy a personalistika. Výkazy činnosti jsou součástí systému BYZNYS ERP a jsou umístěny tak, aby přístup do nich neblokoval důležité moduly – jsou součástí jádra systému. Výkazy činnosti lze vyplňovat také pomocí webového rozhraní. Pro tento způsob zadávání není nutné, aby pracovník, který bude zapisovat svůj výkaz činnosti, měl přístupové právo do systému BYZNYS ERP.
  • Výkaz činnosti pracovníka: přehled činnosti pracovníka za vybrané období. Pokud pracovník pracuje ve více oddělení, lze vybrat konkrétní oddělení, za jaké chce výkaz činnosti vytisknout.
  • Souhrnný výkaz oddělení: přehled činnosti všech pracovníků v rámci jednoho oddělení. Při zápisu do výkazu činnosti lze definovat stručný popis činnosti a to pomocí definovaného číselníku činností, dále časy příchodu, odchodu a čas oběda. Tyto časy lze nastavit do určité míry automaticky. Systém kontroluje, zda časové záznamy jednotlivých činností odpovídají na čas příchodu a odchodu.Ke každému záznamu lze přiřadit obchodního partnera, vztahující se k činnosti. Činnost může být vázána i k obchodnímu případu.

Pro přehlednou evidenci činnosti slouží souhrnný přehled, který zobrazuje jednotlivé dny v řádku včetně detailního zobrazení daného dne, kde se zobrazují jednotlivé činnosti včetně časového údaje. Kompletní výkaz lze následně zobrazit a tisknout v MS Excel.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2