Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS ERP – EVIDENCE MAJETKU

Modul Evidence majetku umožňuje vedení inventárních karet dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, výpočet daňových a účetních odpisů, určení vlastního postupu účetního odpisování dle odpisového plánu účetní jednotky pro každý majetek individuálně, daňové odpisy rovnoměrné a zrychlené v souladu se zákonem o daních z příjmů, evidenci přírůstků, technických zhodnocení, evidenci a odpisování opravných položek majetku.

Modul Evidence umožňuje detailní rekapitulaci majetku dle středisek, vytvoření sestavy vyřazeného majetku dle datumu, finanční přehled majetku, tisk místního seznamu a v neposlední řadě přímou účetní likvidaci, předdefinici účtů s propojením na účtový rozvrh ve Finančním účetnictví.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2