Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS ERP – SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Modul Skladové hospodářství obsahuje následující možnosti a funkce:

• základní operace modulu Příjem, Výdej a Převod zásob, který je přehledně provázán s evidencí přijatých a vydaných objednávek

• jednoduchý způsob účtování o pohybech zásob a přenos účetního dokladu do modulu Finančního účetnictví

• evidence sortimentu, která vychází z jednotného číselníku sortimentu, který umožňuje záznam velmi detailních informací o skladovaném sortimentu s možností nastavení mnoha parametrů pro práci při evidenci zásob.

• prodej zboží podpořený velmi podrobnou a variabilní agendou prodejních cen vázanou na sklad, obchodního partnera, množstevní rabaty a finanční objem výdeje.

• automatický přenos položek výdejky do účtenky nebo faktury. Fakturu je možno označit jako hotově uhrazenou a vytisknout příjmový pokladní doklad (stvrzenku)

• provázanost s centrálním číselníkem obchodních partnerů a přehled obchodních vztahů s partnery

• přímou opravu objednávek i pohybových dokladů

• stanovení a kontrola minimální marže pro prodej

• storno vystavených dokladů

• dodatečný zápis nákupních cen (viz. nabídka Aktualizace cen), což umožňuje zapisovat nebo editovat nákupní ceny až v okamžiku přijetí později poslané dodavatelské faktury i když již byl sortiment vydán.

• záznam výsledků inventury i k zpětnému datumu, automatické vyčíslení inventurních rozdílů a jejich přenos do výdejky (resp. příjemky)

• definování složení výrobků (kusovníků), dle kterých je možno provádět rezervaci pro výrobu, hromadný výdej ze skladů na výrobek a výdej souprav složených z několika částí zákazníkovi s možností tisku hromadné faktury a dodacích listů

• možnosti načítání čísel sortimentu pomocí online i dávkové čtečky čárkového kódu

• výpočet obrátkovosti skladů nebo sortimentu a procedura zjištění podnormativních a nadnormativních zásob

• evidenci rezervace a výdeje na zakázku a následný přenos materiálových nákladů do modulu Zakázky. Sledování skladových pohybů dle obchodních případů (ID)

• prodejní ceny lze programově s potřebnou podmínkou editovat v libovolném předstihu a změny hromadně aktualizovat.

• pro evidenci výrobků a sestavování sortimentních sestav lze pracovat s víceúrovňovými kusovníky

• pohyb po skladech, práva k jednotlivým úkonům, předdefinování číselných řad a způsob zobrazení tabulek lze pro konkrétního uživatele individuálně nastavit

• prohlížení dokladů a přehledů dle uživatelsky zadané podmínky

• výsledky evidence lze přehledně zobrazovat v mnoha sestavách, grafech a exportovat do jiného prostředí v podobě faxu, e-mailu, MS Excel, souboru html, aj.

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2