Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS ERP – FAKTURACE

Modul Fakturace umožňuje pořízení odběratelských faktur, zápis dodavatelských faktur, evidenci upomínek, penalizací a zápočtů. Faktury je možné vystavovat a zapisovat ve všech jejich podobách (dobropisy, zálohové a proforma faktury, zahraniční faktury, …) s napojením na skladové hospodářství. Propojením s moduly Pokladna a Bankovní operace je umožněn automatický zápis úhrad do knih faktur a automatické pořízení příkazů k úhradě. Kompletní evidence zálohových faktur zobrazuje jejich stav, provázanost a čerpání. Automatická účetní likvidace dokáže prvotní doklady zpracovat z nastavených předkontací do účetních dokladů.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2