Přihlášení

tematicky obrazek

INFORMACE V BYZNYS ERP

Bez informací nutných k podpoře manažerského rozhodování se dlouhodobě žádný úspěšný manažer neobejde. Přitom bez kvalitních informačních zdrojů je správné rozhodování a předpovídání budoucího vývoje složité, až nemožné.

 

MANAŽER není klasickým pořizovacím modulem systému Byznys ERP, jedná se o manažerskou nadstavbu, která podává ucelený pohled na hospodaření dané firmy a slouží pro analýzu vývoje jednotlivých ekonomických ukazatelů a tím i k budoucímu fundovanému manažerskému rozhodování. Modul manažer je rozdělen do třech základních okruhů – Ekonomika, Obchod a Provoz.

 

EKONOMIKA je okruh poskytující detailní informace ekonomického charakteru. Některé přehledy jako Rozvaha, Výsledovka a Hospodářský výsledek jsou základními sestavami přejatými z modulu Finanční účetnictví. Na základě těchto údajů jsou pak zjišťovány další hodnoty například pro výpočet poměrových ukazatelů, jako je rentabilita vloženého nebo vlastního kapitálu. Za jedinečnou je možno považovat nabídku Platební kalendář, která je převzata z modulu Fakturace, a přináší prognózu o stavu finančních prostředků k určitému datu.

 

OBCHOD obsahuje informace o prodeji zboží, o výši pohledávek a závazků a také o stavu zboží na skladě. Přínosná je nabídka Obecný finanční přehled, která zprostředkovává pohled na stav pohledávek, závazků, peněz a objednávek k určitému datu.

PROVOZ poskytuje pohled na stav datové základny z hlediska objemu dat a přehled protokolů o provedených činnostech. Modul rovněž umožňuje spouštět některé kontrolní mechanismy, jako je například kontrola vazeb – tedy kontrola provázání skladu, fakturace a pokladny při prodeji zboží.

 

ZAKÁZKY tvoří nadstavbu účetního okruhu systému Byznys ERP, ve kterém jsou sledovány náklady, výnosy a hospodářský výsledek jednotlivých zakázek. Zakázka je v pojetí systému Byznys ERP obsahem a časem omezená činnost uvnitř účetní jednotky, kterou je třeba samostatně ekonomicky vyhodnocovat. Náklady v zakázkách se sledují po jednotlivých základních položkách kalkulačního vzorce – materiálové náklady, mzdové náklady, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady. Informace o nákladech a výnosech jsou do zakázek natahovány přímo z jednotlivých modulů. Součástí zpracování v modulu zakázky je také možnost definice plánu nákladů a výnosů pro pozdější porovnání.

 

INFORMACE představují modul, který umožňuje sledování informačních toků ve firmě, zajišťuje sledování informací obecného charakteru, zadávání úkolů, plánování pomocí kalendáře, evidování korespondence a poštovného, zaznamenávání a prohledávání telefonních čísel. Dále lze s pomocí tohoto modulu sledovat využívání karet CCS a návazně i dlouhodobou spotřebu automobilů a náklady na kilometr. V rámci modulu Informace je možno nastavit také tzv. pomocníka mimo kancelář, který v případě nepřítomnosti uživatele umožňuje předávat úkoly stanovenému náhradníkovi.

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2