Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS ERP – INFORMACE

AUTOMATICKY OVĚŘOVAT DORUČENOU POŠTU (NOVÉ ZÁZNAMY) – povolí ověřování doručení nových záznamů vnitřní pošty

PRAVIDELNĚ KAŽDÝCH – v jakém časovém intervalu se bude ověřovat, zda uživatel neobdržel novou vnitřní poštu (obecnou informaci, úkol, kalendářový záznam)

PLÁNOVANĚ KAŽDÝCH – v jakém intervalu v řádu dnů se bude ověřovat doručení nové vnitřní pošty

ČAS PŘÍŠTÍHO SPUŠTĚNÍ – umožňuje zadat datum a čas příštího spuštění kontroly doručené pošty

ZVUKOVÉ ZNAMENÍ – do tohoto pole je možné napsat cestu ke zvukovému souboru (pokud je vyplněno, přehraje se zvukový soubor při zobrazení formuláře s novými záznamy). Cestu je možné zadat pomocí číselníku. Pomocí tlačítka s obrázkem je možné si poslechnout vybraný zvukový soubor

POVOLIT REVIZE ÚKOLU – umožňuje zpracovat revizi z poznámek v úkolech, v nichž je uživatel autorem (odesilatelem) úkolu

BARVA PRO ZMĚNU – do položky se píše barva ve formátu RGB. Barva slouží pro zvýraznění položek, kde odesilatel změnil úkol oproti první verzi úkolu.

PLÁNOVANÝ ČAS – informuje o maximálním denním časovém fondu pracovníků (v hodinách) pro potřeby označení vytížení pracovníků v kalendářových záznamech

ADRESÁŘ PRO NATAŽENÍ DAT – slouží k zadání adresáře, který obsahuje externí data karet CCS; z tohoto adresáře budou natažena data po volbě menu Natažení/CCSKontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2