Přihlášení

tematicky obrazek

INTELIGENCE V BYZNYS ERP

Moderní nástroje dokáží sledovat klíčové ukazatele vypovídající o stavu podniku, umí připravit podklady pro rozhodování managementu a na jejich základě předpovídat budoucí trendy. Také zajistí finanční analýzy a reporting.

 

Byznys BI (Business Intelligence) je řešení pro podporu strategického rozhodování a přímého přístupu k analytickým informacím, které mají vypovídající hodnotu o úspěšnosti podniku. Zároveň umožňuje zlepšit efektivitu manažerských rozhodnutí pomocí analytických informací. Ty přispívají k účinnějšímu řešení obchodních a ekonomických problémů a následně k optimalizaci strategického plánování rozvoje podniku. Prostřednictvím BI lze nadefinovat a následně zautomatizovat kompletní proces přípravy dat do datového skladu. Prezentace datových kostek OLAP z dat datového skladu umožňuje okamžité zobrazení požadovaných dat v tabulkové či grafické podobě bez nutnosti vytváření složitých sestav, jejichž zobrazení je časově náročné a bývá zdrojem častých chyb. Jedinečné řešení umožňuje vytváření datových skladů z dat systému Byznys ERP s možností připojení externích dat, které je možno načítat ze souborů formátů XLS, DBF nebo z jiných databází Microsoft SQL Serveru. Systém na základě požadované struktury umožňuje výsledná data pro tvorbu datového skladu nejprve očistit a poté probíhá generace vlastního datového skladu ručně nebo automaticky například v nočních hodinách, aby nedocházelo k prodlevám při každodenním zpracování.

 

EXCELLENT je dalším modulem Business Intelligence systému Byznys ERP, jenž umožňuje finanční analýzu společnosti a středisek. Modul je napojený na data systému Byznys ERP, která si automaticky převádí do vlastní struktury finanční analýzy. Jedná se o controllingový nástroj pro zpětnou vazbu v procesu řízení. Excellent je aplikace Microsoft Excel využívající data zpracovaná informačním systémem Byznys ERP. Z těchto dat automaticky sestaví aktuální, komplexní a zdůvodněné ekonomické informace a poskytne je uživateli v přehledné formě. Součástí modulu Excellent je také tvorba celostátních a statistických výkazů, včetně plnohodnotné podpory výkazů IFRS a US GAPP. Unikátním řešením specifických controllingových a reportovacích potřeb jednotlivých společností je využití Generátoru sestav, který poskytuje obecný a univerzální nástroj k tvorbě a distribuci uživatelem definovaných reportů.

Modul OLAP využívá moderních technologií z oblasti Data Warehousing. Využití těchto technologií umožňuje okamžitě zodpovídat jakékoliv otázky řídícím pracovníkům a poskytne jim kvalitní podklady pro rozhodování.

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2