Přihlášení

tematicky obrazek

Byznys ERP – Byznys BI

Modul Byznys BI (Business Intelligence) slouží jako nástroj k vytváření datových kostek, které je následně možné analyzovat pomocí externích prezentačních nástrojů (např. Pro Clarity, MS Excel, Power OLAP, Easy OLAP apod.) či pomocí zobrazení sestav, jež jsou vytvořeny generátorem sestav.

Modul Byznys BI využívá moderních technologií z oblasti Data Warehousing pro podporu manažerského rozhodování. Prostřednictvím tohoto modulu lze nadefinovat a následně automatizovat kompletní proces přípravy dat do datového skladu. Prezentace datových kostek – OLAP z dat datového skladu umožňuje okamžité zobrazení požadovaných dat v tabulkové či grafické podobě bez nutnosti vytváření složitých sestav, jejichž zobrazení je jinak časově náročné a bývá zdrojem častých chyb. Využití těchto technologií umožňuje okamžitě zodpovídat jakékoliv otázky řídícím pracovníkům a poskytuje jim kvalitní podklady pro rozhodování.

Extrakce dat:

 • definice standardních a historických zdrojů dat, import z cizích systémů
 • průvodce definicí vlastních dotazů a vytváření uživatelských pohledů
 • náhledy do dat, prohlížení struktur zdrojů dat

Transformace dat:

 • výběr položek do datového skladu, čištění dat, definice uživatelských filtrů pro datový sklad
 • oprava chybějících hodnot a duplicitních záznamů
 • odstranění nejednoznačnosti údajů, transformační číselníky, pojmenování pro datový sklad

Zavedení dat do datového skladu:

 • uložení více definic pro plnění dat do datového skladu, automatické plnění datového skladu

Datový sklad:

 • definice umístění a struktury datového skladu, náhled do dat
 • uchování archívních údajů v přehledné a očištěné podobě

OLAP:

 • tvorba datových kostek v prostředí MS SQL Server – OLAP Services
 • definice dimenzí a výpočtových polí, definice přístupových práv, dolování dat – Data mining

Manažerské analýzy:

 • uživatelský přístup k datovým kostkám přes standardní rozhraní Internet Explorer
 • předdefinované tabulkové a grafické vyjádření analýzy
 • možnost prezentace dat pomocí kontingenčních tabulek a grafů v prostředí MS Excel
 • využití definic pro analýzy ve specializovaných produktech – ProClarity
 • zabezpečení proti úniku důvěrných informací


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2