Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS ERP – EXCELLENT

Modul Excellent pro finanční analýzu společnosti a středisek. Jedná se o controllingový nástroj realizující zpětnou vazbu v procesu řízení. Excellent je aplikace Microsoft Excel využívající dat zpracovaných informačním systémem BYZNYS ERP. Z těchto dat automaticky sestaví aktuální, komplexní a zdůvodněné ekonomické informace a poskytne je uživateli v přehledné formě.

Manažeři firem a ekonomové věnují až 80 % svého času sběru a sestavování informací, podle kterých reálně své firmy řídí. Přitom drtivá většina z nich používá Excel k zaznamenání a zpracování těchto informací, přičemž každý pohyb majetku, zásob a peněz je velice přesně zachycen v datech finančního účetnictví.

Proč tedy nevzít účetní data, načíst je do MS Excel, vytěžit z nich informace a předložit je manažerům jako podklady pro jejich rozhodování. A právě toto řeší Excellent.

Excellent je aplikace pro MS Excel, která načte účetní data z BYZNYS a automaticky sestaví komplexní a zdůvodnitelnou finanční analýzu. Tato činnost probíhá zcela automaticky. Data jsou vnitřními algoritmy Excellentu převedena do informací a ty potom do znalostí o stavu, vývoji a příčinách ekonomického vývoje firmy. Uživatel nemusí definovat strukturu výkazů, příslušné výkazy jsou předem připraveny, mají svojí logickou strukturu a jsou naplněny automaticky.

Analýza se skládá z jednoho hlavního výkazu, jenž stojí na vrcholu pyramidy, soustavy vysvětlujících výkazů a detailů, jež umožňují zobrazit jednotlivé účetní zápisy a jejich detaily až na úroveň rozkontací účetních zápisů.

Mimo finanční analýzu Excellent umí:

  • sestavit zákonné účetní výkazy k vybranému poslednímu datu každého měsíce
  • sestavit vlastní výkazy, naplnit je daty a zdůvodnit zobrazené hodnoty rozkladem datových řad
  • provádět úpravu definic přiřazení jednotlivých účtů k řádkům finanční analýzy, zákonných výkazů a vlastních výkazů.

Excellent poskytuje odpověď na tyto otázky:

  • Jak na tom firma je a proč tomu tak je?
  • Kam se poděl vyprodukovaný zisk / z čeho byla uhrazena dosažená ztráta?
  • Jak je plněn plán firmy?
  • Jak vypadá skutečnost hodnoceného období v porovnání s výsledky minulých let?

Excellent obsahuje sadu předem připravených a vzájemně provázaných sestav, tabulek a grafů, jež dostatečným způsobem odpovídají na výše uvedené otázky. Výsledky a data poskytnuté Excellentem lze dále zpracovávat standardními postupy platnými pro EXCEL a dalšími aplikacemi.

Excellent v režimu ON LINE, při načítání dat vytváří na lokálním disku kopii relevantních

dat. Tato data využívá při práci OFF LINE. Excellent rozlišuje zda je ON LINE, nebo OFF LINE podle toho jakým způsobem byl spuštěn.

Excellent se skládá ze dvou základních částí

  • Finanční analýza – poskytuje přehled o ekonomických informacích za celou společnost
  • Středisková analýza – poskytuje přehled o ekonomických informacích za jednotlivá střediska

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2