Přihlášení

tematicky obrazek

PROCESY V BYZNYS ERP

Automatizace podnikových procesů má značný vliv na vnitřní efektivitu organizace a může přinášet významné personální i finanční úspory. Podobně tak projektové řízení vnese řád a přehled do vašich projektů a přispěje k jejich úspěchu.

 

WORKFLOW je nástrojem pro automatizaci podnikových procesů nebo jejich částí, během nichž jsou přenášeny úkoly, příkazy či informace z jednoho účastníka procesu na jeho přímé následovníky. Na základě požadavku na projekt se vytvoří šablona, která slouží za vzor pro vytváření následných ostrých projektů. Z toho vyplývá možnost opakovaného použití jedné definice. Na základě této definice – šablony projektu – je možno spouštět ostrý projekt buď ručně, nebo automatizovaně na základě časové, datové nebo dokladové události.

 

Definice šablony umožňuje důkladnou přípravu budoucích probíhajících projektů. Každý projekt se skládá z procesů, proto se v šabloně projektu definují jednotlivé po sobě jdoucí procesy. Každý proces má svého vlastníka, který za splnění procesu odpovídá. Ke každému vlastníkovi je možno nadefinovat náhradníka, který převezme plnění procesu v případě, že vlastník proces do definované doby nesplní. Proces se považuje za splněný, pokud je dosaženo výsledku procesu, kterým může být pouhé splnění úkolu, nebo také odpověď v určitém definovaném formátu.

 

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ umožňuje definovat projekty, strukturu činností projektů a přiřazení zdrojů, které budou tyto činnosti plnit. Projekty je možno sledovat z hlediska termínového, kapacitního a finančního. S pomocí tohoto modulu lze spravovat kapacity zdrojů a sledovat vytížení a volné kapacity zdrojů. Činnosti tvořící projekt jsou v modulu zobrazeny v grafické podobě se základními údaji stavu rozpracovanosti činností, stavu plnění činností z pohledu zdroje s možností kontroly zajištěnosti činností.

 

SPRÁVA PROJEKTŮ slouží pro definici a editaci projektů, vytvoření činností přiřazených k projektům a výběru zdrojů pro vykonání činností. Definované činnosti lze převést na úkoly a pro zdroje (uživatele) je možno pořizovat kalendářové záznamy. Pro činnosti lze využít funkčnost automatického naplnění začátků a termínů činností a v případě potřeby je možné posunovat termíny zahájení a lhůt vybraných i navazujících činností. Nabídka činností v projektech zobrazuje seznam všech činností přiřazených jednotlivým projektům s možností editace základních údajů o činnostech i zdrojích.

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2