Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS ERP – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Modul Projektové řízení je zapracován pouze do verze systému BYZNYS VR, je napojen na obchodní případy a moduly Zakázky a Informace.

Projektové řízení je umožňuje definovat projekty, definovat strukturu činností projektů a přiřazení zdrojů, které budou činnosti plnit. Projekty je možno sledovat z hlediska termínového, kapacitního a finančního. V modulu je umožněno spravovat kapacity zdrojů, sledování vytížení a volné kapacity zdrojů. Činnosti tvořící projekt jsou v modulu zobrazeny v grafické podobě se základními údaji stavu rozpracovanosti činností, stavu plnění činnosti z pohledu zdroje s možností kontroly zajištěnosti činnosti.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2