Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS ERP – WORKFLOW

Modul Workflow slouží uživatelům podnikového informačního systému BYZNYS jako nástroj automatizace podnikových projektů nebo jejich částí, během nichž se přenáší úkoly, příkazy či informace z jednoho účastníka procesu na své přímé následovníky.

Modul Workflow slouží uživatelům podnikového informačního systému BYZNYS jako nástroj automatizace podnikových projektů nebo jejich částí, během nichž se přenáší úkoly, příkazy či informace z jednoho účastníka procesu na své přímé následovníky. Definici projektu (resp. šablonu projektu) je přitom možné vytvářet pro účely jednorázového či opakovaného použití.

Jednorázové použití

Příkladem jednorázového použití modulu Workflow (tzn. jediného specifického projektu) může být složitější projekt zaměřený na plánování kompletního sledu činností pro realizaci specifického postupu vývoje (stavba rodinného domu, vývoj nového výrobku, poskytnutí specifické služby apod.). V tom případě se jedná o vytvoření klasického síťového grafu projektu (tzn. projekt je vytvořen jako posloupnost činností, které jdou sekvenčně a případně i paralelně. V případě paralelního běhu ovšem neexistuje alternativa sledu činností, která by v projektu neproběhla).

Výhody jednorázového použití:

  • zpřehlednění celého sledu činností, jež vedou k úspěšnému dokončení projektu,
  • možná úspora nákladů při realizaci projektu – díky striktnímu určení pracovního postupu nedochází k drobným nedorozuměním mezi činnostmi, k duplicitám činností či k duplicitám celých pracovních postupů,
  • srovnání plánu se skutečností (porovnání časové náročnosti a vytíženosti pracovníků),
  • postupné zdokonalování pracovních postupů na základě chyb z ukončených projektů.

Opakované použití

V modulu Workflow je možné vytvořit i šablonu projektu, na jejímž základě se bude generovat X nových projektů v ostrém běhu (tzn. jedná se o opakované použití šablony). Tento typ zpracování je určen především pro zpřehlednění a zautomatizování rutinních sledů činností ve společnosti (např. příprava prezentace, zpracování faktury, schválení dovolené, inventura skladu či kontrola stroje).

 

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2