Přihlášení

tematicky obrazek

PRODUKTIVITA V BYZNYS ERP

Výrobní podniky se dnes bez podpory moderních informačních systémů neobejdou, ať už se jedná o sériovou nebo kusovou výrobu, případně jejich kombinaci. Stejně tak dopravní společnosti potřebují mít přehled o řidičích a vozovém parku.

 

VÝROBA je modul vhodný pro řízení opakované sériové i kusové zakázkové výroby a umožňuje i snadno kombinovat oba zmíněné způsoby výroby. Pořizování popisu výroby se provádí v takovém rozsahu a podrobnostech, které si stanoví sám uživatel. Následně je možné tato data využít pro kalkulace, vytváření výrobních příkazů, plánování výroby a kooperací, řízení dodávek vstupních materiálů, operativní sledování výroby, finanční vyjádření hodnoty rozpracované výroby, vyhodnocování výrobních zakázek a evidence výkonů pracovníků.

 

Výroba těsně spolupracuje s modulem Skladové hospodářství, ve kterém využívá společné číselníky sortimentů a skladů. Dále provádí automatické převody obchodních objednávek na výrobní zakázky, vytváří materiálové rezervace a nabízí k naskladňování polotovary a výrobky po jejich dokončení. Sledování výroby zajišťuje tisk výrobních příkazů, průvodek a soupisů materiálů. Umožňuje průběžné nebo zpětné zadávání údajů o dokončení operací na jednotlivých pracovištích podle skutečnosti formou zpětných hlášení s využitím referenčních čísel jednotlivých operací na zakázce.

DOPRAVA je plně integrovanou součástí systému Byznys ERP a skládá se z modulů Dispečink, Mapy a Spedice.

 

DISPEČINK umožňuje evidenci automobilů, pořízení stazek, pořízení tuzemských a zahraničních cestovních příkazů, přesné sledování nákladů na provoz vozidla s možností provázání na náklady spojené s výdejovým skladovým dokladem (vlastní servisní středisko, čerpací stanice). S pomocí tohoto modulu lze sledovat statistiky technických prohlídek, životnosti pneumatik, prohlídek výfukových plynů a výměn olejů, či jiné, libovolně uživatelsky definované statistiky.

 

MAPY informují o poloze vozidla nebo nákladu. Systém využívá navigační systém GPS, který sleduje polohu vozidla, přičemž komunikace s centrálou je zajištěna mobilní sítí GSM.

 

SPEDICE je přídavný modul rozšiřující Dopravu o evidenci přijatých a prodaných přeprav. Systém je koncipován tak, aby maximálně podporoval týmovou práci dispečerů. Pro podporu je implementována možnost dělení objednávek do časových kategorií, kdy systém automaticky podle zadané kategorie nabízí objednávku dané skupině dispečerů.

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2