Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS ERP V DOPRAVNÍCH SPOLEČNOSTECH

Společnosti, které mají  jako předmět činnosti poskytování služeb v oblasti dopravy, potřebují ERP systém, který jim usnadní práci, při plánování i následném vyúčtování dopravních služeb.

 

Byznys ERP vychází ze základních potřeb těchto firem a připravil pro ně podpůrné nástroje zaměřené na optimalizaci vnitřních procesů z pohledu zpracování zakázek. Tím dochází k udržení stávajícího zákazníka, získávání nových klientů. Systém má mnoho funkcí, které řeší zmíněnou oblast od naplánování jednotlivých jízd dle zadání po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů. Systém je schopen uspořit značné náklady díky nastavení automatických procesů na klíčové procesy. Svou variabilitou umožňuje řešení v rámci jednotlivých modulů nebo propojením na další specializované systémy.

 

Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů, konzultantů v oblasti dopravních  společností garantuje úspěšné nasazení systému dle požadavků v těchto oblastech:

 

Doprava – dispečink je nástrojem pro společnosti, které ke své činnosti využívají nákladní, nebo osobní vozidla, zemědělské stroje a mechanizmy, ať už jako hlavní činnost společnosti, nebo pro režijní účely.

 

Doprava – Spedice – evidence přijatých a prodaných přeprav. Požadavky vycházejí z objednávek přepravy, ze kterých systém umožňuje vytvářet škálu parametrizovaných objednávek vydaných

 

Doprava – mapy je nástroj, který využívá funkcí a možností technologie GPS.

Specifické funkcionality Byznys ERP pro dopravní společnosti

Dispečink – umožňuje evidenci automobilů, pořízení stazek, pořízení tuzemských a zahraničních cestovních příkazů, přesné sledování nákladů na provoz vozidla s možností provázání na náklady spojené s výdejovým skladovým dokladem (vlastní servisní středisko, čerpací stanice). Lze také pořídit záznamy a rezervace automobilu v plánovacím kalendáři. Při tvorbě cestovního příkazu je možné vyúčtovat vyplacené provozní zálohy, při vyúčtování se automaticky vytvoří pokladní doklady – tuzemské i zahraniční. Modul obsahuje možnosti zpracování karet čerpacích stanic SHELL, CCS, Benzina atd. Je podporováno kompletní zpracování silniční daně včetně správy zaplacených záloh na tuto daň.

 

Spedice – je koncipována tak, aby maximálně podporoval týmovou práci dispečerů. Pro podporu je implementována možnost dělení objednávek do časových kategorií ( veřejná objednávka, soukromá objednávka, soukromo veřejná objednávka ) systém automaticky, podle zadané kategorie nabízí objednávku dané skupině dispečerů. Tyto objednávky jsou pak směrovány na externího dopravce, nebo na vlastní vozidla. Vlastní fakturace se řídí pravidly definovanými v systému ( kompletní cenotvorba ) řešení mýta, celních poplatků a dalších variant fakturace možných v segmentu dopravních firem.Byznys ERP pro Spedici

OnLine sledování jízd vozidel na mapě
– umožňuje zobrazení cest vozidel na mapě s informacemi o cestě a ujeté vzdálenosti přímo v ERP systému. Dále možnost hlídání konkrétního bodu průjezdu s parametrem vjezdu nebo výjezdu, přidání bodu zájmu s popisem, přehrávání jízdy a další funkce.

 

OnLine sledování aktuální polohy vozidel – umožňuje zobrazení aktuálních poloh všech nebo vybrané skupiny vozidel s informacemi o tom jestli je vozidlo v pohybu nebo stojí, také o času polohy. Uživatel má možnost nastavit interval zobrazení.

 

Plánovač tras – nástroj pro plánování trasy s možností tisku itineráře, zobrazení na mapě. Výpočet probíhá na základě zvolených parametrů a to nejkratší, nejrychlejší, ekonomická a zahrnout zpoplatněné komunikace. Databáze čítá přes 64000 měst a ulic.

 

Elektronická tvorba Knihy Jízd – automatická tvorba Knihy jízd na základě informací z GPS. Samozřejmostí je i pohodlná ruční korekce. Ujetá vzdálenost jednotlivých cest je počítána ze souřadnic GPS, nebo přímo napojením na vozidlovou jednotku (tachometr). Je zapracována automatická agregace dat, kterou lze uživatelsky měnit např.: zastavení a start vozidla, průjezdy měst, rozlišení soukromá/služební jízda apod.

 

Další reference a případové studie podnikového informačního systémy Byznys ERP z oblasti dopravy a logistiky nalezte v sekci Reference/Dopravní společnosti.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2