Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS ERP V NEZISKOVÉM A PŘÍSPĚVKOVÉM SEKTORU

Byznys ERP je řešením, kromě hospodářských, také pro neziskové organizace a vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví, které mají specifické požadavky nejen na vedení účetnictví, ale také  obecně na evidenci jednotlivých agend v rámci jejich hlavní i hospodářské činnosti. Systém na tyto specifické požadavky reaguje počínaje prvotní evidencí, přes záznamní povinnost až po výkaznictví a napojení na účetní systém státu.BYZNYS ERP neziskovky

Konzultanti Byznys software se v sektoru neziskových a příspěvkových organizací zaměřují zejména na:

 

 • Specifika účtování včetně fondového hospodaření, které je standardní součástí Byznys ERP a rozšiřuje tak možnosti účtování pro vybrané účetní jednotky.
 • Automatizaci kontrolních procesů a účtování, na které je ve vybraných účetních jednotkách kladen zvýšený důraz.
 • Evidenci a archivaci dokumentů a záznamů, zejména s využitím podacího deníku a  centra sdílení dokumentů, kde je možno v přehledné struktuře uchovávat dokumenty i s přidělením přístupových práv na základě definované organizační struktury společnosti.
 • Výkaznictví a export do účetního systému státu, které jsou základním požadavkem pro úspěšné nasazení moderního ERP systému

Pracovníci, podniková hierarchie a Byznys ERP

Pracovníci s rozdílnou pozicí ve firemní struktuře potřebují od ERP řešení rozdílné informace a slouží jim k rozdílným činnostem. Například management společnosti vyžaduje stručnou, ale přesnou a aktuální kumulovanou informaci o stavu firmy. Obchodní a marketingová oddělení naproti tomu využijí nástroje, které budou schopny atraktivně zpracovávat korespondenci směrem k potenciálním a stávajícím uživatelům, a následně ji evidovat v ERP systému. Mobilní pracovníci budou zase požadovat on-line aplikaci, s jejíž pomocí získají či zapíší informace do ERP aplikace během služební cesty. Na rozhraní všech rolí pak operují asistentky a sekretářky oddělení, kterým vyhovuje provázanost s kancelářskými aplikacemi, jako jsou Outlook či Word.

 

BYZNYS ERP příspěvkovky

Pro všechny tyto role nabízí podnikové informační systémy Byznys ERP odpovídající komponenty, jež zamezí duplicitě zadávaných informací do systému, vyhoví podmínkám, v nichž se uživatelé právě vyskytují, a navíc zaručí regulérní procesní přístup při práci s informacemi společnosti. Je možno jej členit do řady oblastí:

 

 • Obchodní oblast klade důraz na kalkulace, ceny, dedikovanou cenotvorbu a přístupová práva k informacím.
 • CRM – řídí kontakty, záznamy, úkoly, cílem aktivity je zákazník a vyhodnocování stavu. Nástroj pro obchodní zástupce, obchodníky, obchodní ředitele, ale i všechny ostatní, kteří komunikují s klientem.
 • Workflow – podporuje strukturovaný přístup k procesům společnosti, jejich podporu a controlling plnění dílčích etap. Úkolem modulu je definovat jasně stanovená pravidla a dbát na jejich dodržování.
 • Projektový pohled sleduje obchodní případy z pohledu komplexnějších projektů, kdy nad standardní finanční analýzou uživatel řídí vývoj etap, porovnání s plánem a ovlivněné a rezervované kapacity.
 • Document management system řeší synchronizaci a archivaci dokumentů, jejich verzování, a řídí přístup k jednotlivým dokladům na základě organizační struktury
 • Just in time výstrahy zajišťují, že je na vzniklou situaci konkrétní uživatel upozorněn včas a automaticky.

Specifické funkcionality Byznys ERP pro příspěvkové a neziskové organizace

 • Evidence podacího deníku a CSD umožňuje vést spisovou službu včetně napojení na datové schránky
 • Celostátní výkazy pravidelně aktualizované s možností odeslání do informačního systému státu
 • Účetní doklady je možno rozšířit o další číselníkové položky, které umožňují uspokojit rozšířené potřeby účetní evidence
 • Obchodní případy a zakázkový modul umožňují sledování záznamů a financí v rámci různých dotačních a grantových programů
 • Automatické definovatelné kontrolní mechanismy umožňují automatizaci rutinních kontrol dle přání zákazníka

Další reference a případové studie podnikového informačního systémy Byznys ERP z oblasti neziskových a příspěvkových organizací nalezte v sekci Reference/Neziskové a příspěvkové.



Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eu



tlacitko2