Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS ERP V OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH

Pro obchodní firmy připravil Byznys ERP mnoho funkcí, které řeší zmíněnou oblast od pořízení prvotních dokladů po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů. Systém je schopen uspořit značné náklady díky nastavení automatických procesů na klíčové procesy. Svou variabilitou umožňuje řešení v rámci jednotlivých modulů nebo propojením na další specializované systémy.

 

Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů, konzultantů v oblasti obchodních společností garantuje úspěšné nasazení systému dle požadavků v těchto oblastech:BYZNYS ERP v obchodě

 

  • Řízení logistických procesů pro velkoobchodní společnosti – systém má zabudovány funkce pro podporu přesné skladové evidence, včetně návaznosti na trasování-plánování rozvozu.
  • Řešení maloobchodního prodeje – díky automatickému provázání vybraných modulů je systém schopen prodeje sortimentu přes kasu v návaznosti na potřebné komponenty (display, pokladní zásuvka, tiskárna účtenek.
  • Mobilní sběr dat – pro práci obchodních zástupců je připraven systém pro sběr dat v terénu na základě aktuálních informací z ERP systému a automatický přenos nasbíraných dat do systému on-line i off-line.
  • ibyznys –  nástroj pro koncové zákazníky i pro obchodní partnery. Jeho základní vlastností je přímá správa a ovládání v rámci ERP systému bez nutnosti dalších nastavení mimo informační systém.

Pracovníci, podniková hierarchie a Byznys ERP

Pracovníci s rozdílnou pozicí ve firemní struktuře potřebují od ERP řešení rozdílné informace a slouží jim k rozdílným činnostem. Například management společnosti vyžaduje stručnou, ale přesnou a aktuální kumulovanou informaci o stavu firmy. Obchodní a marketingová oddělení naproti tomu využijí nástroje, které budou schopny atraktivně zpracovávat korespondenci směrem k potenciálním a stávajícím uživatelům, a následně ji evidovat v ERP systému. Mobilní pracovníci budou zase požadovat on-line aplikaci, s jejíž pomocí získají či zapíší informace do ERP aplikace během služební cesty. Na rozhraní všech rolí pak operují asistentky a sekretářky oddělení, kterým vyhovuje provázanost s kancelářskými aplikacemi, jako jsou Outlook či Word.

 

Pro všechny tyto role nabízí podnikové informační systémy Byznys ERP odpovídající komponenty, jež zamezí duplicitě zadávaných informací do systému, vyhoví podmínkám, v nichž se uživatelé právě vyskytují, a navíc zaručí regulérní procesní přístup při práci s informacemi společnosti. Je možno jej členit do řady oblastí:BYZNYS ERP obchodní manažerka

 

  • Obchodní oblast klade důraz na kalkulace, ceny, dedikovanou cenotvorbu a přístupová práva k informacím.
  • CRM – řídí kontakty, záznamy, úkoly, cílem aktivity je zákazník a vyhodnocování stavu. Nástroj pro obchodní zástupce, obchodníky, obchodní ředitele, ale i všechny ostatní, kteří komunikují s klientem.
  • Workflow – podporuje strukturovaný přístup k procesům společnosti, jejich podporu a controlling plnění dílčích etap. Úkolem modulu je definovat jasně stanovená pravidla a dbát na jejich dodržování.
  • Projektový pohled sleduje obchodní případy z pohledu komplexnějších projektů, kdy nad standardní finanční analýzou uživatel řídí vývoj etap, porovnání s plánem a ovlivněné a rezervované kapacity.
  • Document management system řeší synchronizaci a archivaci dokumentů, jejich verzování, a řídí přístup k jednotlivým dokladům na základě organizační struktury.
  • Just in time výstrahy zajišťují, že je na vzniklou situaci konkrétní uživatel upozorněn včas a automaticky.

Specifické funkcionality Byznys ERP pro obchodní společnostiBYZNYS ERP ve skladu

Skladovací oblast –  řešení, které spojuje všechny potřebné funkce pro vedení skladovacích zásob obchodní společnosti. Součástí je optimalizace zásob z pohledu min. a max množství, objednávkový systém dle dodacích lhůt a vyhodnocení obratu a obrátkovosti skladových zásob.

 

Doprava – Spedice – evidence přijatých a prodaných přeprav, které vznikají z požadavku objednávek přepravy. Systém je koncipován tak, aby maximálně podporoval týmovou práci dispečerů.

 

Řešení čárových kódů – jde o zefektivnění obchodních procesů pomocí jednoznačné identifikace zboží díky čárovým kódům = mobilního sběru dat. Integrace zpracovaných dat do informačního systému zajistí aktuální informovanost o stavu a umístění zboží.

 

WMS –  robustní a výkonné bezpapírové řešení pro online řízení skladů založené na mobilních terminálech, čárových kódech a bezdrátové síti. WMS výrazně snižuje rizika vzniku chyb ve vyskladňovaných zakázkách i při zadávání údajů. Poskytuje neocenitelné detailní, přesné a okamžité informace v reálném čase.

 

Cenotvorba – nástroj na kompletní pracování prodejních cen v návaznosti na předdefinované ukazatele dle potřeb společnosti

 

Nákupní ceníky – automatický mechanismus importu nákupních ceníků v elektronické podobě. Podporuje následné zpracování navazujících dokladů

 

iByznys –  nástroj pro elektronické obchodování.  Základní vlastností je přímá správa a ovládání v rámci ERP systému bez nutnosti dalších nastavení mimo informační systém.

 

Další reference a případové studie podnikového informačního systémy Byznys ERP z oblasti obchodu nalezte v sekci Reference/Obchodní společnosti.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2