Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS ERP VE STAVEBNICTVÍ

Byznys ERP je vhodným nástrojem pro segment stavebnictví a pro řízení developerských projektů, v oblasti stavebnictví podnikový informační systém Byznys ERP. Správný informační systém dokáže přesně řídit chod celé organizace a je důležitým nástrojem pro trvalé snížení rizik ohrožujících efektivitu podnikání. Byznys ERP pokrývá široké spektrum činností ve stavebnictví – od projekčních, dodavatelských či realizačních firem, přes subdodavatele, až po developerské firmy.

 

Konzultanti Byznys software mají v oblasti stavebnictví rozsáhlé zkušenosti s nasazováním podnikových informačních systémů Byznys ERP například v těchto oborech:

JKR stavebnictví

 • Stavba občanských staveb domů a bytů, kde je nutné postihnout plánování, průběh výstavby, prodej, splátkování, pozastávky, či servis a reklamace.
 • Stavba průmyslových budov, kanceláří a obchodních center, kde je zase specifická evidence postupu výstavby. Developerská aktivita je zde spojená s komplexním řešením jednotlivých obchodních případů, sledováním subdodávek a řízením outsourcovaných služeb dodavatelů. Zajistit je třeba i prodej plochy jednorázově nebo pomocí pronájmu plochy měsíčně či v jiné periodě.
 • Subdodávky stavebních projektů a základní stavební připravenost projektů, kde přichází ke slovu specifická evidence pro realizační firmy, a to jak pro potřeby vlastní, tak pro výkaznictví odběrateli. Dále poskytování outsourcingových služeb či dodávky do stavebnictví.

Pracovníci, podniková hierarchie a Byznys ERP

Pracovníci s rozdílnou pozicí ve firemní struktuře potřebují od ERP řešení rozdílné informace a slouží jim k rozdílným činnostem. Například management společnosti vyžaduje stručnou, ale přesnou a aktuální kumulovanou informaci o stavu firmy. Obchodní a marketingová oddělení naproti tomu využijí nástroje, které budou schopny atraktivně zpracovávat korespondenci směrem k potenciálním a stávajícím uživatelům, a následně ji evidovat v ERP systému. Mobilní pracovníci budou zase požadovat on-line aplikaci, s jejíž pomocí získají či zapíší informace do ERP aplikace během služební cesty. Na rozhraní všech rolí pak operují asistentky a sekretářky oddělení, kterým vyhovuje provázanost s kancelářskými aplikacemi, jako jsou Outlook či Word.

 

Pro všechny tyto role nabízí podnikové informační systémy Byznys ERP odpovídající komponenty, jež zamezí duplicitě zadávaných informací do systému, vyhoví podmínkám, v nichž se uživatelé právě vyskytují, a navíc zaručí regulérní procesní přístup při práci s informacemi společnosti. Je možno jej členit do řady oblastí:

 

 • Obchodní oblast klade důraz na kalkulace, ceny, dedikovanou cenotvorbu a přístupová práva k informacím.
 • CRM oblast řídí kontakty, záznamy, úkoly, cílem aktivity je zákazník a vyhodnocování stavu
 • Workflow podporuje strukturovaný přístup k procesům společnosti, jejich podporu a controlling plnění dílčích etap.
 • Projektový pohled sleduje obchodní případy z pohledu komplexnějších projektů, kdy nad standardní finanční analýzou uživatel řídí vývoj etap, porovnání s plánem a ovlivněné a rezervované kapacity.
 • Document management system řeší synchronizaci a archivaci dokumentů, jejich verzování, a řídí přístup k jednotlivým dokladům na základě organizační struktury.
 • Just in time výstrahy zajišťují, že je na vzniklou situaci konkrétní uživatel upozorněn včas a automaticky.

Specifické funkcionality Byznys ERP pro stavebnictví

 • Zakázky a obchodní případy umožňují finanční a věcné řízení stavebních zakázek.
 • Řízení projektů usnadňuje procesní řízení projektů
 • Pozastávky představují nejkomplexnější řešení pozastávek na trhu, a to v oblasti dodavatelské i odběratelské
 • Evidence nákupních ceníků dodavatelů usnadňují řízení nákupních cen, což je důležité především pro obchodní firmy.
 • Doprava mimo jiné umožňuje evidenci stavebních strojů a sledování jejich provozu, využití a v neposlední řadě i ekonomických parametrů.

Reference a případové studie podnikového informačního systémy Byznys ERP z oblasti stavebnictví a developingu nalezte v sekci Reference/Stavebnictví.
Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2