Přihlášení

tematicky obrazek

Služby  pro uživatele Byznys ERP

Cílem  je poskytovat co nejkvalitnější a transparentní servis a podporu uživatelům podnikových informačních systémů Byznys ERP.  Ve společnosti je vybudovaný propracovaný systém podpory  uživatelů: Telefonická podpora, e-mailová podpora, datová podpora a v neposlední řadě konzultační podpora.

Telefonická podpora

Jedná se o způsob podpory, který je realizován především službou hotline, která je v současné době k dispozici uživatelům každý pracovní den od 7:00 do 17:00 (v úterý od 8:30) a její činnost je personálně zajištěna pracovníky interního konzultačního oddělení, kteří jsou schopni uživatelům doporučit způsob řešení jejich požadavků, popřípadě navrhnout jiný způsob řešení (datová nebo konzultační podpora).

 

Neméně důležitou součástí telefonické podpory je tzv. mzdový hotline, který poskytuje poradenskou činnost pro specifickou oblast systému Byznys ERP – modul Mzdy a personalistika. O kvalitě poskytované telefonické podpory svědčí neustále se zvyšující počet realizovaných hotline a počet telefonicky vyřešených problémů.

 

Další formou telefonické podpory uživatelů, která je velice kladně hodnocena, je tzv. pohotovost. Jedná se o službu hotline na mobilním telefonu ve večerních hodinách (17:00 až 21:00) a o sobotách, nedělích a státních svátcích. Tato služba je vykonávána certifikovanými pracovníky interního konzultačního oddělení, kteří mají všechny dostupné informace a jsou schopni vyhodnotit situaci a navrhnout způsob řešení.

 

Hotline Byznys VR +420 318 40 20 20
Hotline Mzdy +420 318 40 20 30

Slovenská legislativa +420 547 212 757, 8:00 – 16:00 hod (pondělí 9:00- 16:00 hod.)

 

Emailová podpora

 

Standardním postupem při této komunikaci dochází nejprve k přijetí zaslaného problému, o kterém je uživatel informován, a následně pak vlastnímu řešení problematiky, popřípadě k návrhu jiného způsobu řešení (datová nebo konzultační podpora), neboť některé problematiky vyžadují řešení přímo na datech popř. v prostředí uživatele.jedná se v podstatě o formu hotline pomocí e-mailové komunikace.

 

Uživateli je umožněno – v případě, že preferuje e-mailovou komunikaci, popř. se nemůže aktuálně dovolat na hotline – zaslat dotaz, problém k řešení formou e-mailu na adresu hotline@jkr.cz , kde jsou pro každý den určeni dva kompetentní pracovníci interního konzultačního oddělení zabývající se řešením těchto dotazů.

 

Datová podpora

 

jedná se o způsob podpory navazující na telefonickou a e-mailovou a v jejím průběhu dochází k řešení problémů a požadavků jednotlivých uživatelů přímo na jejich datové základně.

V základní podobě existují dvě formy datové podpory:

Služba Kontakt – v současné době nejhojněji využívaná – která spočívá v zaslání dat uživatelem (e-mail, ftp, datový nosič

) přímo pracovníkům interního konzultačního oddělení a následně v řešení problému v našem prostředí na datech uživatele. K vlastnímu provedení služby Kontakt dochází až v okamžiku souhlasu uživatele s touto službou a s použitím jejich dat, o kterém jsou vedeny detailní záznamy v souladu s normami ISO 9001.

Vzdálený přístup – je prováděn vzdáleně přímo na datech a v prostředí uživatele pomocí zabezpečených služeb pro vzdálenou správu (virtual private network). Jednoznačnou výhodou služby vzdálené správy je její rychlost a samozřejmě také prostředí uživatele, neboť rychlost a chování software je v některých případech výrazně ovlivněna stavem počítačového a síťového vybavení v daném prostředí. Využít tuto službu je možno buď jednorázově, nebo na základě smlouvy o vzdáleném přístupu, která v sobě zahrnuje veškeré podmínky vztahu mezi dodavatelem a uživatelem systému při poskytování služby vzdáleného přístupu.

Obecně služba datové podpory v sobě zahrnuje analýzu požadavku uživatele, lokalizaci problému a následně pak jeho vyřešení, které může mít různou podobu – od návrhu způsobu zpracování konkrétní agendy, přes vytvoření doplňující funkčnosti (sestava, fxp, PUV) až po realizaci zásahu do zdrojového kódu software. O průběhu a způsobu řešení jsou uživatelé pravidelně informování telefonicky nebo e-mailem.

Konzultační činnost

jedná se o nejdůležitější činnost vedoucí ke spokojenosti uživatele. Zahrnuje podporu uživatele přímo v jeho prostředí a za součinnosti jeho pracovníků, která je vykonávána týmy konzultantů pod vedením vedoucího konzultačního týmu. Jedná se o stěžejní službu, která je poskytována již od počátku, tedy v průběhu předimplementace, implementace a pak následně vždy v průběhu rutinního provozu, když vznikne požadavek ze strany uživatele.

V této době je možno uzavřít tzv. Smlouvu o pravidelném dohledu, která uživateli zajistí pravidelné konzultace v jeho prostředí a tím i soustavnou podporu při zpracování pravidelné agendy, ale také při dalším rozvoji systému a automatizaci jednotlivých procesů.

Jednotlivé konzultace jsou plánovány na základě potřeb uživatelů v návaznosti na aktuálním vytížení konzultantů. V akutních případech, kdy je nutný bezodkladný zásah konzultanta přímo v prostředí uživatele, je uživateli nabídnuta služba okamžitého příjezdu a to do čtyřech, dvanácti nebo čtyřiadvaceti hodin. Z každé konzultace je vyhotoven zápis ve formě prováděcího dokladu.

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2