2017 – 1

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro Vás v tomto roce první Infomail.


                                          Tentokrát s bonusem – Hádankou měsíce 

                                                               (prvních 10 správných odpovědí odměníme dárkem, který osobně přivezeme)

Obchodní informace

 

ERP trendy na rok 2017
Oblast podnikových informačních systémů ERP v roce 2017 bude ovlivňovat zvyšující se mobilita zaměstnanců na straně uživatelů, nedostatek ERP odborníků a pokračující digitální transformace. Cloud se v oblasti ERP mezi středními a velkými uživateli nebude nadále příliš prosazovat a pozornost zájemců o nové řešení se více zaměří na odborné konzultace a poradenství.  

 

Aktuální informace o EET – BYZNYS je připraven 
Od spuštění EET dochází k postupnému upřesňování požadavků této evidence. Na všechny tyto podněty aktivně reagujeme a ve verzi z 24.2.2017 jsou reakce na ně zapracovány. 

 

Konfigurace umožňující online registraci plateb
Nově vytvořená obecná podpora EET, v aplikaci BYZNYS online, umožňuje uživateli v terénu online vytvoření pokladního dokladu s odesláním údajů do elektronické evidence tržeb a tisk pokladního dokladu, včetně údajů obdržených z portálu EET.

 

Významné novinky systému BYZNYS
Nulová prodejní cena u doprovodné položky 
Nově je možné dotahovat nulové ceny pro obaly a doprovodné položky do dokladů. Na formulář Obaly a doprovodné položky je přidán parametr nulová prodejní cena.
Adresné objednávky podstavového sortimentu – editace Množství 
Umožněno uvolnění adresně rezervovaného množství pro jinou adresnou objednávku nebo pro výdej.
Blokace bez nabídek
Nově je možné nastavit, aby se neprováděla  blokace obchodního partnera v Přijatých objednávkách typu Nabídka. V Hlášeních blokace je možné zobrazit seznam dokladů vstupujících do výpočtu dlužné částky.
Přesun sériových čísel
Při výdeji lze nyní provést přesun zůstatku sériového čísla na nové sériové číslo nebo i přesun na novou lokaci.
Řešení voucherů v EET  
Využívání voucherů nebo elektronické peněženky je z hlediska EET specifický případ a  vyžaduje elektronicky odesílat se speciálním označením. Nově je možné pokladní doklad, účtenku či fakturu označit jako prodej  či čerpání voucheru a dle požadavků zákona odeslat do systému EET.
Zasílání zboží konečným zákazníkům do jiného členského státu 
Při evidenci zasílání zboží do jiného členského státu (typ DPH ZT) je umožněno na vydaných fakturách a účetních dokladech určit, zda byl překročen limit jiného členského státu. Dle tohoto parametru pak záznam vstupuje na správný řádek přiznání k DPH.
Nový formulář Kontrolního výkazu od 1. 1. 2017 (Slovensko)
Od 1. 1. 2017 do Kontrolního výkazu nově vstupují vydané faktury vystavené v režimu přenesení daňové povinnosti pro stavební práce § 69 odst. 12 písm. j.
Definice emailu upozorňujícího na úkol 
E-mail odesílaný jako upozornění na úkol je nově možné nadefinovat podle přání uživatele.
Úprava tiskového formuláře vydané faktury o objekty EET 
Nově lze do tiskového formuláře vydané faktury vložit objekt pro tisk hodnot, které se odesílají do EET. Pokud je faktura placena hotově, jsou povinné údaje dle Zákona o elektronické evidenci tržeb tisknuty na formuláři vydané faktury.

 

Nabídka pronájmu reprezentativních prostor
Nabízíme Vám pronájem profesionálních klimatizovaných prostor vhodných pro firemní i soukromé účely. K dispozici je konferenční sál a dále jednací a školící místnosti, které se nachází v 1. NP nové kancelářské budovy Kostky PB, Žižkova 708, Příbram II. Prostory jsou vhodné pro pořádání konferencí, seminářů, školení kurzů, pracovních setkání, prezentací, firemních zasedání či valných hromad a dalších akcí. Podrobnosti na tel. 318 40 20 10 – p. Burdová.

 

Systém BYZNYS ERP

 

Kompilace
Od 24. února 2017 je pro uživatele systému BYZNYS VR připravena nová kompilace – 3.87.5060. Na stažení této kompilace mají nárok uživatelé, kteří jsou v záruce nebo mají uzavřenou smlouvu o údržbě. Systém stahování probíhá standardně z internetových stránek www.jkr.cz

 

Servismail systému BYZNYS ERP
Uživatelé systémů BYZNYS ERP zde naleznou detailní popis všech novinek provedených měsíčně v systému BYZNYS. Přihlaste se proto na obchodním oddělení k jeho automatickému zasílání.

 

Nabídka školení

 

Centrální školení pro uživatele BYZNYS ERP
Společnost J.K.R. vyhlašuje nové termíny centrálního školení pro uživatele BYZNYS ERP. Školení bude probíhat v moderní počítačové učebně společnosti pod vedením zkušených lektorů. Školení si kladou za cíl seznámit nové i stávající uživatele BYZNYS ERP s možnostmi využití našeho systému.

 

Účetní a daňové informace

 

Na co si dát pozor při zprovoznění EET
Instalace podpisového certifikátu – Vygenerované certifikáty je nutné nainstalovat do uložiště certifikátů. Pro správnou instalaci certifikátů Finanční správa vydala popis, který je důležitý dodržet. Popis instalace je zveřejněn na www.etrzby.cz.
Verze BNet – Pro odeslání tržeb do systému EET je nutné mít nainstalován BNet. EET je podporováno od verze 1.0.85 (29. 9. 2016) a vyšší.
Nastavení proxy server – 
V případě, že uživatel dříve používal proxy server a jeho nastavení zůstalo v systému BYZNYS nastaveno, je pro účely EET důležité toto nastavení zrušit.
Verze Windows – EET není podporována pod Windows Vista a Windows XP.
Nastavení URL adresy – Na záložce Ostatní nastavení formuláře Systémové nastavení a údaje o firmě je důležité mít nastavenou URL adresu EET pro ostrý provoz. Platí to i během měsíce listopadu, kdy je na této adrese zprovozněn testovací režim.

 

Kariéra

 


Aktuálně obsazujeme tyto pracovní pozice

 

 bez-nazvu