2016 – 9

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro Vás v tomto roce devátý Infomail.

 

Obchodní informace

 

Informace pro uživatele – přestěhování divize J.K.R. v Brně
Koncem měsíce srpna 2016 proběhlo stěhování společnosti J.K.R., divize Brno do nových prostor. Nová adresa divize:
J.K.R. spol. s r.o.
Rostislavovo náměstí 2936/12
Brno 612 00
Provoz divize Brno je plně obnoven. Dosavadní telefonní linky a e-mailové adresy zůstaly v platnosti i nadále.

 

J.K.R. obnovila status Gold Application Development v partnerském programu Microsoftu
J.K.R. je již dlouholetým Gold partnerem společnosti Microsoft, konkrétně vlastníkem kompetence Gold Application Development, což je nejvyšší ocenění v rámci dané kategorie. Tento status je nejen výraz ocenění naší práce a kvality našich produktů, ale i potvrzení úrovně integrace našich produktů s produkty Microsoftu.

 

Významné novinky systému BYZNYS
Nový formulář přiznání k DPH od 29. 7. 2016 V důsledku novelizace zákona o DPH dochází s účinností od 29. 7. 2016 došlo k úpravě formuláře daňového přiznání k DPH, pokynů k vyplnění přiznání DPH a obdobně i pro kontrolní hlášení. Změny jsou pouze v úpravách textů některých řádků přiznání k DPH. V kontrolním hlášení byl rozšířen seznam plnění, vstupujících do oddílu A.2. Elektronické podání DPH a Kontrolního hlášení nebylo touto novelou nijak dotčeno.
Zadání kalendářového záznamu více účastníkům – Webová aplikace BYZNYS kalendář je rozšířena o možnost zadání kalendářového záznamu více osobám.
Kontrolní výkaz – tisk přehledu dokladů – Pro Kontrolní výkaz (Slovensko) je vytvořena tisková sestava zobrazující přehled dokladů vstupujících do jednotlivých oddílů výkazu.
Expedice – Česká pošta – Dopolední a Odpolední doručení – Expedice výdejky – pro přepravce – Česká pošta – balík do ruky je možno zvolit Dopolední nebo Odpolední doručení zásilky a zaslání Telefonního avíza formou SMS.
Způsob platby a Středisko v servisním případu – Detail Servisního případu obsahuje nové položky Způsob platby a Středisko, jejichž hodnoty jsou dotahovány do návazných fakturačních a skladových dokladů.
Evidence smluv v servisu – Detail Servisovaného sortimentu, Plánované prohlídky a Servisního případu obsahuje novou položku Č. smlouvy, která umožňuje sledovat evidenci servisovaných sortimentů v rámci jedné smlouvy a přehled zobrazit v sestavě Servisní smlouvy.
Přenášení nákladů ze servisu do zakázek – Při zapnutém parametru Sledování nákladů na zakázkách v Implicitním nastavení modulu Servis a evidenci Servisní případ = zakázka je umožněno přenášení nákladů zadaných u položek vykázané práce a ručně zadaného materiálu ze záložky Spotřeba práce do zakázek. 
Zasílání e-mailu podle fáze servisního případu
– V novém číselníku Stav servisního případu lze definovat jednotlivé fáze zpracování servisního případu, požadavek na odesílání informačního e-mailu a text e-mailu. Jednotlivé stavy je následně možné zadávat do položky Stav v detailu Servisního případu. Po zadání stavu a uložení změn je pro stav se zapnutým parametrem Odeslat e-mail zaslán na e-mailovou adresu zákazníka informační e-mail se základními údaji o servisním případu a textem nadefinovaným v Číselníku stavů servisního případu.
Kalendářové záznamy a úkoly pro servisní techniky a sledování volné kapacity – V Servisním případu, kalkulaci a plánovaných prohlídkách je možnost pro servisní techniky generovat kalendářové záznamy a úkoly, sledovat stav plnění servisních činností a časovou kapacitu servisních techniků v sestavě Přehled kapacit, s možností vytištění Zakázkového listu s rozpisem činností jednotlivých servisních techniků.
Nová sestava náklady a výnosy servisního případu – Nová sestava Náklady a výnosy servisního případu poskytuje přehled o nákladech a výnosech servisního případu, který je evidován jako zakázka.                                       
Podrozvahové účty v nabídce Účty po střediscích – Do nabídky Účty po střediscích lze prostřednictvím parametru Včetně podrozvahových zahrnout hodnoty podrozvahových účtů.
Kopie čísla dokladu odběratele/dodavatele v účetním dokladu se záznamem DPH – Do Nastavení Finančního účetnictví byl přidán parametr Při kopii přenášet číslo dokladu odběratele/dodavatele, který slouží k nastavení chování při kopii účetního dokladu se záznamem DPH a vyplněnou hodnotou Č. dokl. odb. (pro Prodej) nebo Č. dokl. dod. (pro Nákup), hodnota parametru určuje, zda se čísla dokladů budou kopírovat, nebudou nebo na dotaz. Parametr je editovatelný také v uživatelském nastavení modulu.
Zadání práce na zakázce ve dnech, hodinách a minutách – Evidence práce na zakázce – Detail činnosti – možnost zadávat Vytížení a Odpracováno na 2. desetinná místa v Minutách, Hodinách a ve Dnech. Do stejných jednotek lze také převádět hodnoty pro zobrazení v sestavě Práce na zakázce.
Rozšířené zpracování cizí měny v Byznysu – Při dotahování prodejní ceny do dokladů se nově zohledňuje prodejní cena v měně zadaná u kódu prodejní ceny, pokud je doklad v měně a směr přepočtu je Měna-Kč. U korunových kódů cen je možné zatrhnout „Přepočítávat na jinou měnu“, kdy daná cena je do řádku přepočítána dle kurzu dané měny. Nákupní cena se ukládá nově i v měně, pokud je doklad měnový a přepočet je Měna-Kč. Pro obchodního partnera lze definovat měnu. Ta je pak nabízena při dotažení daného partnera do dokladu.
Načítání QR Faktury do faktury přijaté čtečkou QR kódů – V záznamu přijaté faktury lze zpracovávat QR kód ve formátu QR Faktura nebo QR Platba + F. Pomocí čtečky QR kódů se do formuláře doplní partner, variabilní symbol, datumové položky, částka a rozpis DPH.
Platební karta ve výdajovém pokladním dokladu – K výdajovému pokladnímu dokladu lze nově přiřadit platbu kartou. Tato novinka slouží k ulehčení agendy platby firemní platební kartou, kdy se nemusí vystavovat interní účetní doklad. V modulu Bankovní operace se pak lépe zpracovává takto zanesená operace.

 

Uživatelům – Odměna za doporučení systému BYZNYS
Máte partnery, spolupracujete s firmami? U zákazníků se můžete dozvědět o jejich problémech s Informačním systémem. Obracíme se na Vás s nabídkou obchodní spolupráce při získávání nových kontaktů a tím možnost aktivně se podílet na rozvoji sítě uživatelů systému BYZNYS. Doporučení je v naší branži velmi efektivní obchodní nástroj.
Nabídněte referenci systému BYZNYS svým dodavatelům, odběratelům a dalším firmám, o kterých víte, že uvažují o změně informačního systému. Kontakt předejte na obchodní oddělení společnosti J.K.R. (obchod@jkr.cz). Dojde-li na základě tohoto doporučení k uzavření smluvního vztahu podepsáním smlouvy o implementaci informačního systému zájemce, vzniká Vám nárok na provizi.
z licence BYZNYS provize
do 200 tis Kč 10%
do 500 tis Kč 15%
nad 500 tis Kč 20%

Provize bude poskytnuta z každé zakázky samostatně a je nárokovatelná po ukončení celého projektu předáním systému na základě předávacího protokolu. Podmínkou je také řádné proplacení všech faktur od Vámi doporučeného partnera. Následně Vás budeme kontaktovat s informací o aktuálním stavu a s možností fakturace provize v již konkrétní výši.

 

Nabídka pronájmu reprezentativních prostor
Nabízíme Vám pronájem profesionálních klimatizovaných prostor vhodných pro firemní i soukromé účely. K dispozici je konferenční sál a dále jednací a školící místnosti, které se nachází v 1. NP nové kancelářské budovy Kostky PB, Žižkova 708, Příbram II. Prostory jsou vhodné pro pořádání konferencí, seminářů, školení kurzů, pracovních setkání, prezentací, firemních zasedání či valných hromad a dalších akcí. Podrobnosti na tel. 318 40 20 10 – p. Burdová.

 

Systém BYZNYS ERP

 

Kompilace
Od 30. srpna 2016 je pro uživatele systému BYZNYS VR připravena nová kompilace – 3.82.5022. Na stažení této kompilace mají nárok uživatelé, kteří jsou v záruce nebo mají uzavřenou smlouvu o údržbě. Systém stahování probíhá standardně z internetových stránek www.jkr.cz.

 

Servismail systému BYZNYS ERP
Uživatelé systémů BYZNYS ERP zde naleznou detailní popis všech novinek provedených měsíčně v systému BYZNYS. Přihlaste se proto na obchodním oddělení k jeho automatickému zasílání.

 

Informace pro zájemce o internetové aplikace iBYZNYS od společnosti TROELL
Produkt iBYZNYS – internetový obchod a objednávkový systém Je určen pro všechny uživatele BYZNYS ERP, kteří používají modul skladové hospodářství, a zabývají se prodejem ať už zboží nebo vlastních výrobků.

 

Nabídka školení

 

Centrální školení pro uživatele BYZNYS ERP
Společnost J.K.R. vyhlašuje nové termíny centrálního školení pro uživatele BYZNYS ERP. Školení bude probíhat v moderní počítačové učebně společnosti pod vedením zkušených lektorů. Školení si kladou za cíl seznámit nové i stávající uživatele BYZNYS ERP s možnostmi využití našeho systému.

 

Účetní a daňové informace

 

Načítání účetních dat z faktur
QR Faktura umožňuje automatické vyplnění některých účetních údajů při zpracování faktur.
Účetní data z faktur můžete snadno načíst do účetního programu naskenováním QR kódu na faktuře. Sníží se tím možnost chybného zadání důležitých údajů, jako je číslo faktury, datum splatnosti, DUZP, základ daně a daň, datum vystavení a další. Díky integraci s QR Platbou bude na faktuře jen jeden QR kód jak pro platební údaje, tak pro účetní data.

 

Naši uživatelé nabízejí

 

Společnost KAST, s. r. o.
Je česká výrobně obchodní společnost s více než dvacetiletou historií. Specializuje se na výrobu tonerových kazet, prodej kancelářské techniky, alternativního a originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírky. Nabízí pronájem a servis tiskových zařízení předních značek v oboru. Pro vybrané partnery zajišťuje výhradní zastoupení v ČR. Jejich cílem je poskytovat zákazníkům komplexní služby pro efektivní a bezproblémový chod jejich pracovišť. Více informací naleznete na www.kast.cz.

 

LOS KACHLOS s.r.o.
Jsme přední českou společností zabývající se importem a distribucí obkladů a dlažeb, sanitární keramiky, koupelnového nábytku a doplňků. Provozujeme rovněž stavební činnost a zakázkovou výrobu nábytku. Máme prodejny v Praze, Brně a Uherském Hradišti a jsme výhradním dovozcem obkladů a dlažeb od třinácti španělských výrobců. Společnost byla založena v roce 1996 a v současnosti má 50 zaměstnanců. Více informací naleznete na www.loskachlos.cz

 

Organizační informace

 

Společnost J.K.R. aktuálně obsazuje tyto pracovní pozice
J.K.R. je s produkty BYZNYS ERP předním českým výrobcem a dodavatelem podnikových informačních systémů. Společnost působí po celé České republice a na Slovensku. S obratem přes 105 milionů korun a s více než stovkou zaměstnanců patří mezi největší, ryze české, softwarové firmy v České republice. Díky své univerzalitě, rozsahu funkcí a možnostem přizpůsobení jsou vhodné pro společnosti ze všech oborů podnikání.

 

J.K.R. doporučuje – Dovolená na přání
Jedním s partnerů naší společnosti J.K.R. je cestovní agentura pana ing. Topiče, která Vám umožní absolvovat zajímavé poznávání světa za velice přijatelných cenových podmínek. Specializují se na určitou část světa – Austrálii, Indonésii, Jižní Ameriku, …

 

Uživatel systému BYZNYS nabízí
Uživatel systému – společnost ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o. Písek nabízí zimní rekreaci ve vlastním hotelu Arnika v rakouských Alpách. Těší se na návštěvu našich obchodních partnerů z rodiny uživatelů systému BYZNYS.

 

Kontakty

 

kontakty_0915