Přihlášení

tematicky obrazek

Novinky v modulu BYZNYS online ve verzi 3.82 ERP BYZNYS

online-2

V návaznosti na zkušenosti a potřeby našich uživatelů byly do modulu BYZNYS online začleněny novinky, které jsou k dispozici našim uživatelů od verze 3.82 ERP BYZNYS, která byla uvolněna ke dni 26.8.2016.

 

 

 

 

  •  Možnost postavení strukturovaného menu

 

Pro zvýšení přehlednosti jednotlivých nabídek je nově zabudována možnost definice strukturovaného menu. Strukturované menu se definuje v „Nastavení BYZNYS online“ na záložce „Uživatelé“, kde do pole „Web“, které slouží  ke zpřístupnění jednotlivých konfigurací a jejich pořadí jednotlivým uživatelům, přibyla možnost definice struktury (pro jednu úroveň).

 

Příklad tímto zápisem „<Centrální menu >,12,24,7,9,4,31,<Doprava>,16,21,<Servis>,22,23“.

 

online-1

 

 

  • Nově je podporován objekt PUV jkr_image (formou shape s barvou pozadí nebo zobrazením vlastního obrázku)


Nyní je možno, na detailu záznamu, pomocí PUV, vložením objektu U_IMAGE definovat obrázky. U těchto objektů je možno definovat cestu ke zdrojovému obrázku, barvu pozadí, barvu rámečku, šířku rámečku a úroveň hloubky (pozadí/popředí). Po validaci konfigurace daný definovaný soubor obrázku (JPG) je automaticky nahrán do struktury IS.

Příklad použití obrázku v detailu:

online-2

 

 

  • Zjednodušení procesu ukládání 

 

Ukládání záznamu se nyní provede v jednom kroku, namísto původních 3  (odstraněna kontrolní stránka a stránka oznamující výsledek uložení.). Tlačítko Ulož, provede uložení a návrat na seznam a tlačítko Ulož a pokračuj, provede uložení a návrat na detail záznamu.

 

 

  • Implementovali jsme možnost exportu gridu do formátu xls (MS Excel)

 

Nově do seznamového zobrazení dat přibyla možnost exportu tohoto seznamu do Excelu. Tlačítko je umístněné v pravé horní části viz. obrázek. Proto, aby toto tlačítko bylo aktivní, musí být na serveru, kde je instalován BYZNYS online, instalován i MS EXCEL. Po exportu je nabídnuto uložení, nebo otevření vytvořeného XLS souboru.

 

online-3Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2