Přihlášení

tematicky obrazek

Parkovací a přístupové systémy s Byznys ERP

JKR_sluzby_3

Rychlejší vyhodnocování dat, efektivnější příprava zákaznických nabídek či možnost elektronického zpracování servisních listů jsou pozitiva, jež společnosti Designa Parking & Access přineslo nasazení informačního systému Byznys ERP od společnosti J.K.R.

Společnost Designa Parking & Access je specialistou na oblast parkovacích a přístupových systémů s působností na českém a slovenském trhu. Pro nové ERP řešení se rozhodla zejména z důvodu zachování spolehlivosti a flexibility vůči požadavkům svých zákazníků, a také aby si i nadále udržela dobré postavení na trhu.

Jako hlavní cíle implementace konzultanti společnosti J.K.R. stanovili zavedení skladového hospodářství a sjednocení skladové evidence, vedení zakázek s vazbou na obchodní případ, vyhodnocení ziskovosti zakázek a odchylek od plánu, jednotnou evidenci záznamů (faktur, zakázek, skladových karet), zpracování finančního účetnictví, které bylo původně spravováno externě, dále evidenci příloh pomocí Centra sdílení dokumentů a elektronické zpracování servisních listů.
Po analýze řešení těchto základních otázek přistoupili konzultanti k vlastnímu nasazení podnikového informačního systému Byznys ERP, které proběhlo během velmi krátké doby 2,5 měsíců, a to zejména díky kvalitnímu rozboru stávající situace, kdy zástupci společnosti Designa Parking & Access dokázali velmi přesně rozkrýt a definovat všechny své požadavky na nové řešení.
K zavedení systému Byznys ERP došlo v konfiguraci pokladna, evidence majetku, bankovní operace, pokladna, mzdy, hospodářství, zakázky, a informace.

Mezi hlavní přínosy implementace patří zejména elektronické zpracování servisních listů, které slouží jako podklady pro servisní zásahy, a do nichž je nyní možné ukládat veškeré klíčové informace, které souvisí se servisním zásahem, a to od nahlášení závady odběratelem, přes vlastní zásah a jeho popis, až po vyřešení a ukončení případu fakturací.

„Před nasazením podnikového informačního systému Byznys ERP neexistovala centrální evidence servisních listů a nabídek. Po jeho zavedení se tak podstatně zlepšila a zjednodušila evidence ekonomických a účetních dat,“ uvádí k implementaci Radek Mucha, konzultant společnosti J.K.R.
Nový systém také přispěl k výraznému urychlení vyhodnocování dat a díky transakčnímu zpracování na platformě SQL Serveru byla zásadně zvýšena i jejich bezpečnost. Pravidelně dochází k centrálnímu zálohování dat, která se uchovávají v kopii na odděleném místě. Zálohování probíhá za provozu a nijak uživatele neomezuje v práci.

Zavedením systému Byznys ERP dále došlo ke kompletnímu provázání všech potřebných dokumentů, včetně externích písemností, které jsou převáděny do elektronické podoby a archivovány v Centru sdílených dokumentů. To umožňuje uživatelům okamžitý přístup k relevantním dokladům bez ohledu na jejich fyzické umístění.

Velkým přínosem nového systému pro společnost Designa Parking & Access je rovněž efektivnější příprava a zpracování zákaznických nabídek, kdy se využívají údaje z nákupních ceníků, které jsou do nabídek importovány ze zdrojových souborů, získaných od dodavatelů elektronickou cestou.
Nové řešení navíc nabízí celou řadu nových vlastností od kvalitních grafických výstupů, přes možnost definice vlastních uživatelských požadavků až po komunikaci s nástroji MS Office. Systém Byznys ERP využívá nejmodernější technologie v oblasti výpočetní techniky a posouvá tak zpracování ekonomických agend na podstatně vyšší úroveň.

„Nasazením Byznysu se podařilo zcentralizovat evidenci dokladů v jednotném rozhraní a usnadnil se přístup k datům s ohledem na přístupová práva. Očekávání uživatele se podařilo splnit zejména v oblasti obchodního a účetního okruhu, který byl před zavedením systému roztříštěn v několika samostatných agendách. Týkalo se to hlavně evidence skladového hospodářství, finančního účetnictví a nabídkového řízení,“ přibližuje Radek Mucha.

„Naším hlavním požadavkem na nový systém bylo zpracování a vedení obchodních případů, nikoliv pouze využití účetního systému. To Byznys ERP splnil a s jeho fungováním jsme spokojeni,“ pochvaluje si Jana Zelenková, ekonom společnosti Designa Parking & Access.

Společnost Designa Parking & Access sídlící v Praze byla založena v roce 2000 jako výhradní zastoupení německé společnosti Designa Verkehrsleittechnik GmbH, předního světového výrobce parkovacích systémů, pro Českou a Slovenskou republiku. Od roku 2004 firma Designa celosvětově vystupuje ve sdružení Designa Axess Group, a kromě aktivit v oblasti parkovacích systémů začala nabízet i přístupové systémy pro aquaparky, lyžařská střediska, sportovní haly a stadiony, veletrhy, ZOO či MHD. Další informace na www.designa.cz.

Společnost J.K.R. na trhu působí již od roku 1991 a s produkty Byznys ERP patří dlouhodobě mezi největší české dodavatele podnikových informačních systémů. Byznys ERP využívá v Česku více než 1 250 organizací v nejrůznějších oblastech podnikání. Více na www.jkr.cz.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2