Přihlášení

tematicky obrazek

Finanční účetnictví

PROBLEMATIKA

Chceme přejít na účtování v hospodářském roce. Jak můžeme v systému nastavit přechodný účetní rok?

POPIS ŘEŠENÍ:

Pokud chce uživatel přejít na hospodářský rok, pak je nutné tuto změnu nastavení provést v menu Obsluha\Nastavení\Změna implicitního nastavení. Zde se na první záložce Účetnictví stiskne tlačítko Nastavení účetního roku. Uživateli se pak otevře nabídka Změna v účetním roce. Zde je možné editovat položku Do v sekci Stav po změně. Zde se zadá poslední období přechodného roku. Po jeho uplynutí systém po volbě Vytvoření ORZ automaticky přechází na práci v roce hospodářském.

ID: 13522
Datum: 19. 05. 2017
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Richard Papert
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2