Přihlášení

tematicky obrazek

Fakturace

PROBLEMATIKA

Co je vhodné zkontrolovat, pokud faktura typu PD nevstupuje do Evidence přenesené daňové povinnosti?

POPIS ŘEŠENÍ:

Pokud se v Evidenci přenesené daňové povinnosti nenachází požadovaná faktura, je nutné zkontrolovat.

  1. Faktura musí mít v hlavičce uvedeno PD. V případě se přenesené daňové povinnosti netýká celá faktura, je nutné mít hodnotu PD uvedenou u dané položky v soupisu (pro přijatou fakturu) či detailu (pro vydanou fakturu) v názvu položky TYP.
  2. U přijaté faktury na soupisu či u vydané faktury na detailu musí být pro danou položku vyplněna položka Kód PDP.

Po načtení evidence se může zobrazit hláška: „Evidence PDP obsahuje daňové doklady, ve kterých nesouhlasí znaménka v položkách Množství a Plnění v MJ PDP v dokladech…. Pokračovat?“

Tato hláška upozorňuje na to, že je u položky vybraný Kód PDP, ovšem není vyplněna položka Množství nebo Plnění v MJ, které jsou u všech kódů PDP kromě 4 povinné. Bez těchto náležitostí není evidence kompletní.

ID: 8896
Datum: 06. 09. 2012
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Maskova
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2