Přihlášení

tematicky obrazek

Fakturace

PROBLEMATIKA

Co je vhodné zkontrolovat, pokud se nenabídne přijatá záloha k vyúčtování?

POPIS ŘEŠENÍ:

Pokud se pořizuje vyúčtovací faktura (VYZ, VYB) nebo konečná faktura a nepodsvítí se záložka Záloha, je vhodné zkontrolovat následující:

Musí být vyplněn stejný partner jako v přijaté záloze – to lze zjistit z nabídky Fakturace / Odběratelské / Přijaté zálohy – zde uvedený partner se musí zadávat do faktury. V přijatých zálohách je dále vhodné zkontrolovat, zdali již nebyla záloha vyčerpána (dotažena do jiné faktury), nesmí být tedy vyplněno pole Čerpáno ve stejné výši jako Složeno. Dále je vhodné zkontrolovat, zdali je přijatá záloha uhrazena. V takovém případě bude vyplněn Zůstatek.

Pokud je zálohová faktura v měně, musí se zadat stejný kód měny.

 

ID: 8937
Datum: 20. 09. 2012
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Maskova
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2