Přihlášení

tematicky obrazek

Fakturace

PROBLEMATIKA

Co ovlivňuje parametr Odpočet VYZ/VYB faktur s DPH?

POPIS ŘEŠENÍ:

Parametr se nachází v modulu Fakturace / Obsluha / Nastavení / Změna implicitního nastavení / záložka Odběratelské a ovlivňuje výpočet DPH u konečné zúčtovací faktury, do které je dotažena vyúčtovací faktura.

Pokud je parametr aktivní, počítá se DPH jako rozdíl celkové fakturované částky a vyúčtovací faktury. Od této částky se dále odečte rozdíl základu daně. Výsledkem je DPH. Základ daně se stanoví jako rozdíl základů daně mezi fakturovanou částkou a odpočet vyúčtovací faktury.

Pokud je parametr zaškrtnut, je párován jak základ, tak výše DPH (toto chování bylo platné v roce 2004)

Pokud je parametr neaktivní, počítá se DPH jako rozdíl základů daně mezi fakturovanou částkou a odpočtem vyúčtovací faktury. Tato hodnota se následně vynásobí sazbou DPH. Výsledkem je DPH.

Pokud je parametr nezaškrtnut, je párován pouze základ daně (toto chování je dle legislativy platné od roku 2005).

ID: 8911
Datum: 10. 09. 2012
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Maskova
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2