Přihlášení

tematicky obrazek

Bankovní operace

PROBLEMATIKA

Co znamenají jednotlivé znaky v poli H v Korekci automatické likvidace?

POPIS ŘEŠENÍ:

Pole H uživatele informuje o případných chybách na jednotlivých řádcích výpisu.

Může nabývat těchto hodnot:

  • ” ” – likvidace řádku proběhla standardně a byl nalezen prvotní doklad, případně se jedná o bankovní pohyb s přímou předkontací
  • “!” – v příslušném řádku se vyskytla chyba. Např.: nebyl nalezen žádný zdrojový doklad, faktura již byla realizována (duplicitní platba), nebo se jedná o platby v hotovosti.
  • “S” – likvidace řádku proběhla standardně a byl nalezen souhrnný příkaz obsahující jednotlivé platby, jejiž součet tvoří částku položky výpisu z účtu (dohledáno dle variabilního symbolu, částky, měny, účtu partnera a partnera). Obecně je však takto označený řádek považovaný za nezlikvidovaný a je nutné jej upravit – nejdříve pomocí tlačítka Rozklad rozložit platbu na jednotlivé platby zahrnuté v souhrnném příkazu k úhradě.
  • “*” – likvidace řádku proběhla standardně, byl nalezen prvotní doklad, ale je rozdílná částka na prvotním dokladu a na příkazu uhrazeném bankou ( například rozdíl v zaokrouhlení, částečné úhrady faktur, …), , nebo byla nalezena faktura přijatá i faktura vydaná se stejným variabilním symbolem, platba byla po odkontrolování účtů přiřazena k faktuře přijaté
  • “#” – likvidace řádku proběhla standarně, byl nalezen prvotní doklad, ale jedná se o devizový doklad likvidovaný na korunový účet
  • “K” – informace, že probíhá likvidace devizového účtu
  • “O” – řádek byl opraven pomocí tlačítka Oprava

 

ID: 13480
Datum: 19. 05. 2017
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Lucie Figrova
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2