Přihlášení

tematicky obrazek

Mzdy a personalistika

PROBLEMATIKA

Důchodové spoření

POPIS ŘEŠENÍ:

Pro zadání tzv. důchodového spoření, tj. účasti v II. pilíři důchodového systému, je třeba v Kmenové kartě na str. 2 v poli Sociální pojistné  zadat příznak S – důchodové spoření. Tím se zaměstnanci změní sazba důchodového pojištění (3,5%) a nově se spočte důchodové spoření (5% vym. základu na SP). Pro vyhotovení příkazu k úhradě je třeba v nabídce Data-soubory/Číselník bankovních účtů přednastavit nové číslo bankovního účtu. Plátce pojistného na důchodové spoření je povinen elektronicky podat hlášení k záloze na pojistné na příslušný FÚ – formulář se nabízí v menu Sestavy/Sociální zabezpečení/Důchodové spoření.

ID: 10530
Datum: 04. 04. 2014
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Bendova
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2