Přihlášení

tematicky obrazek

Mzdy a personalistika

PROBLEMATIKA

Hromadné pořízení paušálu

POPIS ŘEŠENÍ:

V některých případech jsou při zpracování mezd vypláceny mzdové složky, které jsou určeny všem nebo určité skupině zaměstnanců. Pro tyto případy je možné využít hromadné zadání konkrétního kódu paušálu v nabídce Hromadné pořizování / Paušály a srážky / Kmenové nebo Měsíční paušály – tlačítko Hromadné zadání.

Po otevření nabídky se vybere požadovaný kód paušálu, který bude společný všem dále označeným zaměstnancům. Je možné zadat také přímo částku, kterou má vybraná skupina dostat, nebo bude v částce ponechána nula. Po pokynu Proveď dojde všem označeným pracovníkům k zápisu zvoleného kódu paušálu do tabulky paušálů, a to buď s částkou, která byla zadána hromadně, nebo s nulovou hodnotou, kdy je pak možné individuálně tuto hodnotu do předem připraveného paušálu zadat každému zaměstnanci v různé výši.

Je nanejvýš vhodné ale tento způsob zadání používat v přípravné fázi mezd, tj. ještě před uložením měsíčních karet, nicméně závěrečným Zpracováním / Výpočtem mezd se případně tyto částky dodatečně do již uložených měsíčních karet také zapíší (pozor na to, že ale mohou ovlivnit některé související výpočty jako jsou exekuce a pod.).

ID: 13032
Datum: 22. 09. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Rysova
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2