Přihlášení

tematicky obrazek

Skladové hospodářství

PROBLEMATIKA

Jak do objednávky zadám sortiment z více skladů?

POPIS ŘEŠENÍ:

Při výběru sortimentu z jiného skladu, než který je na řádku objednávky (přijaté nebo vydané), je uživatel dotázán, zda si přeje do objednávky přenést záznamy s nově vybraným skladem. Pokud zvolí možnost Ano, sortiment se přenese s novým číslem skladu. Pokud zvolí možnost Ne, zapíše se s původním číslem skladu, které bylo na řádku objednávky. Pokud ale na daném skladu sortiment neexistuje, systém nejprve nabídne formulář pro přiřazení sortimentu k danému skladu a po jeho uložení teprve sortiment do objednávky přenese.

Dále je možné zadat jiný sklad přímo v detailu řádku objednávky přepisem původního skladu ručně nebo výběrem z číselníku skladů. Posléze již číselník sortimentu automaticky filtruje sortiment pouze z tohoto skladu. Pro každý řádek objednávky může být zadán jiný sklad.

ID: 13192
Datum: 18. 11. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Ondřej Vala
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2