Přihlášení

tematicky obrazek

Centrální menu

PROBLEMATIKA

Jak docílit toho, aby bylo možné u FV vybírat u obchodního partnera z více adres?

POPIS ŘEŠENÍ:

Je nutné u požadovaného partnera v menu Byznys/Společné číselníky/Obchodní partneři na záložce Adresy založit více adres.
Tzn. pomocí tlačítka PŘIDEJ (případně klávesy F3) se vytvoří více adres. Ve sloupci “Typ” se poté pomocí mezerníku zvolí, zda adresu používat jako Fakturační, Dodací, Korespondenční.

Při tvorbě FP se vybere určitý partner. Podhodí se k němu implicitně adresa zapsaná na záložce Detail v Číselníku obchodních partnerů. Poté se rozkliknutím číselníku (vpravo od pole Adresa) zvolí , jaká adresa je momentálně požadována.

ID: 13225
Datum: 18. 01. 2017
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: kubatp
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2