Přihlášení

tematicky obrazek

Fakturace

PROBLEMATIKA

Jak dodatečně zadat a vypočítat úrok z prodlení?

POPIS ŘEŠENÍ:

V případě, kdy se firma rozhodne používat ve vydaných fakturách úrok z prodlení a došlo-li k vyúčtování úroku jinak než pomocí systému BYZNYS je možno v nabídce “Odběratelské/Editace odeslaných faktur” v detailu faktury tento údaj opravit. Toto je možno učinit za pomoci klávesy F5, kdy se do položky PENÁLE zapíše požadovaná výše již vyúčtovaného úroku. Po uložení změněného údaje lze pak v nabídce “Upomínky/Vyúčtování penále” provést výpočet penalizace faktur s ohledem na nově zadaný či opravený údaj.

ID: 12965
Datum: 02. 09. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: KopacekM
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2