Přihlášení

tematicky obrazek

Výroba

PROBLEMATIKA

Jak lze naplánovat použití přípravků, které jsou společné pro více výrobků.

POPIS ŘEŠENÍ:

Můžeme využít tzv. vedlejší zdroje a v operacích technologických postupů jednotlivých výrobků na ně vytvořit nároky. Během plánování program kontroluje, zda po umístění operace do plánu hlavního zdroje (pracoviště, stroj) nedochází překročení kapacit vedlejších zdrojů. Pokud dochází, hledá se podle použité plánovací metody (dopředně nebo zpětně) jiné umístění operace v čase tak, aby i podmínka nepřekročení kapacit vedlejších zdrojů byla splněna.

ID: 13233
Datum: 18. 11. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Dubec
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2