Přihlášení

tematicky obrazek

Finanční účetnictví

PROBLEMATIKA

Jak mám provést převod aktuálního roku do ORZ?

POPIS ŘEŠENÍ:

1. vytvoření ORZ

2. natáhnutí účtového rozvrhu pro aktuální rok

3. vytvoření počátečních stavů z ORZ

4. roční závěrka

5. zrušení loňské ORZ

· Prvním krokem při přechodu na nový rok je v menu Obsluha nabídka Vytvoření ORZ, kdy uživatel bude moci pořizovat zároveň účetní zápisy minulého a nového roku. K přechodu mezi jednotlivými účetními obdobími uživatel využije v menu Obsluha nabídek Přepnutí dat na ORZ, kdy se připojí na data minulého roku, a Přepnutí dat na aktuální rok – v těchto datech bude pořizovat účetní zápisy nového roku.

· Nabídka Vytvoření počátečních stavů z ORZ vytvoří počáteční stavy nového roku z koncových dat roku minulého, tuto nabídku může uživatel využít vždy, kdy bude potřebovat zaktualizovat počáteční stavy, protože pořídit účetní zápisy minulého roku – změnil koncové stavy. Před použitím nabídky Vytvoření počátečních stavů z ORZ nesmí uživatel zapomenout vytvořit účtový rozvrh pro nový rok. Počáteční stavy je možné prohlížet a opravovat v aktuálním roce v menu Pořízení nabídce Počáteční stavy. Poklepáním na tlačítko aktualizace se záznamy zanesou do účetních knih. Zaktualizované počáteční stavy je možné prohlížet v menu knihy nabídka Počáteční stavy ročního období.

· V okamžiku definitivního uzavření minulého roku, uživatel již nebude pořizovat zápisy do minulého období, vybere v menu Obsluha nabídku Roční závěrka (zobrazí se pouze uživateli mající právo 6 do účetnictví), který provede tzn. převod koncových stavů výsledkových účtů na účet 710, koncových stavů rozvahových účtů na účet 702 a zůstatku účtu 710 na 702. Po vytvoření Roční závěrky již nelze pořizovat, opravovat či rušit účetní doklady, stejně tak jako aktualizovat/deaktualizovat účetní doklady či počáteční stavy. Veškerá data jsou přístupná pouze k “prohlížení”.

· Jakmile uživatel bude potřebovat vytvořit další účetní rok – tzn. odložit aktuální rok do minulého období – použije v menu Obsluha nabídku Údržba dat – Zrušit loňskou ORZ, která převede data z ORZ do nabídky Hlavní kniha – archiv v aktuálním roce a znepřístupní možnost Přepnutí dat na ORZ. Pak bude mít uživatel v menu Obsluha nabídka Vytvoření ORZ možnost přesunout aktuální data do ORZ a vytvořit data nového roku.

ID: 12410
Datum: 05. 02. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Richard Papert
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2