Přihlášení

tematicky obrazek

Fakturace

PROBLEMATIKA

Jak opětovně vytisknout penalizační fakturu?

POPIS ŘEŠENÍ:

V případě, že byla již vytištěná penalizační faktura, přičemž je nutné jí vytisknout znovu např. s jiným penalizačním úrokem, je nutné provést následující kroky.

V modulu Fakturace / Odběratelské / Editace vydaných faktur se vyhledá penalizovaná faktura a stiskne se tlačítko Editace. Zde je nutné změnit penále. Aby se faktura znovu nabídla k penalizaci je nutné odmazat údaje o tom, že byla faktura již penalizována. Je tedy potřeba odmazat číslo penalizační faktury, datum a již penalizovanou částku.

Po tomto kroku se bude faktura opět nabízet k penalizaci s již novým penále.

Původní penalizovanou fakturu je následně vhodné stornovat, a to v nabídce Odběratelské / Storno faktury.

ID: 8944
Datum: 25. 09. 2012
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Maskova
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2