Přihlášení

tematicky obrazek

Pokladna

PROBLEMATIKA

Jak opravit pokladní doklad?

POPIS ŘEŠENÍ:

K opravě pokladního dokladu je určena nabídka Pokladní kniha/Editace pokladní knihy . Po vyvolání této nabídky a volbě podmínky(údaj pokladny je zde povinný) se na obrazovce objeví pokladní kniha v podobě tabulky, kde každý řádek odpovídá jednomu pokladnímu dokladu. Uživatel si vybere záznam k opravě (aktuální záznam je označen šipkou) a stiskne tlačítko Editace. Vyvolá se detail pokladního dokladu, kde uživatel může měnit jednotlivé údaje. Po uložení se pak tyto údaje automaticky zanesou do tabulky Pokladní knihy. Výjimkou je pokladní doklad, který obsahuje zálohu, tento pokladní doklad již nelze opravit.

Existuje však možnost kdy k opravovanému dokladu již byl vytvořen účetní záznam. V následujících řádcích jsou popsány jednotlivé varianty oprav vzhledem ke stavu zaúčtování a položky ovlivňující úč. doklad.

1) oprava pokladního dokladu jehož účetní doklad není ještě aktualizován do účetních knih:
– po opravě kolonky Typ, Období, Středisko, DPH, Částka nebo Obch. partner a následném uložení bude automaticky vyvolán příslušný účetní doklad, který může uživatel ručně opravit dle provedených změn v prvotním dokladu.

2) oprava pokladního dokladu jehož účetní doklad je již zanesen do účetních knih:
– po opravě pokladního dokladu systém upozorní na nemožnost vyvolání uč. dokladu k opravě z důvodu jeho zanesení do účetních knih, avšak na prvotním dokladu změny provede. Pro opravu účetního dokladu je tedy nutné vyjmout tento doklad z účetních knih pomocí nabídky Deaktualizace účetních knih v modulu Finanční účetnictví a teprve poté doklad ručně opravit pomocí nabídky Pořízení a oprava dokladu v tomtéž modulu.

ID: 4167
Datum: 12. 03. 2008
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Ing. Martin Patera
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2