Přihlášení

tematicky obrazek

Centrální menu

PROBLEMATIKA

Jak provést roztažení hodnoty v datovém poli na uživ. sestavě?

POPIS ŘEŠENÍ:

Je-li délka pole na uživ. sestavě menší než hodnota dosazená do tohoto pole, může uživatel nastavit ^přesah^ tohoto pole na další řádky. Toto uživatel provede v nabídce BYZNYS|Sestavy|Uživatelské sestavy a doklady, kde se kurzorem nastaví na požadovanou uživ. sestavu a stiskem tlačítka Oprava .FRX spustí Návrháře sestav. Zde si uživatel klikne levým tlačítkem myši na pole, které chce upravit a v zobrazeném dialogovém okně zatrhne na záložce Obecné zatrhávací pole Při přetečení roztahovat.

ID: 5463
Datum: 09. 06. 2009
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Jiří Vacek
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2