Přihlášení

tematicky obrazek

Projektové řízení

PROBLEMATIKA

Jak se počítají náklady a výnosy na projekt?

POPIS ŘEŠENÍ:

Náklady a výnosy se počítají za každou činnost zvlášť. Náklady/výnosy jsou vypočteny tak, že se vynásobí plánovaná kapacita každého zdroje (po převodu na hodiny) nákladovou/tarifní hodinovou sazbou zdroje a dále se za každý zdroj připočte fixní náklad/výnos zdroje (náklad na použití zdroje). Ke všem nákladům/výnosům se připočtou jejich mimořádné složky z činnosti.
Tímto způsobem se počítají náklady a výnosy za veškeré činnosti. Ta se pak sečtou za celý projekt a k nim je dále připočten mimořádný náklad/výnos za projekt. Výsledné částky jsou částkami nákladů a výnosů za projekt. Součty v projektech se však nepočítají automatizovaně, je nutné je aktualizovat na tlačítko.
Pokud uživatel pracuje dále se strukturovanými projekty, načítají se do projektu částky projektů zahrnutých do strukturovaného projektu.

ID: 12664
Datum: 27. 05. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Lucie Figrova
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2