Přihlášení

tematicky obrazek

Mzdy a personalistika

PROBLEMATIKA

Jak vyhotovit seznam zaměstnanců

POPIS ŘEŠENÍ:

Pokud uživatel potřebuje vytisknout seznam svých zaměstnanců, použije nabídku Data – soubory/Hromadné pořizování/Výběrem. Nabídkou Přehled se zobrazí seznam všech zaměstnanců a jejich osobních čísel – ten je možné přímo vytisknout. Je-li třeba přidat k tomuto seznamu nějaký údaj z Kmenové karty, pak v této tabulce se pravým tlačítkem myši vyvolá nabídka, kde se vybere Uprav zobrazení. Nabídne se seznam všech položek Kmenové karty, ze kterého se zakřížkováním vyberou požadované položky. Příkazem Proveď se vyhotoví sestava, kterou je možné vytisknout, případně odeslat do Excelu a dále s tabulkou pracovat.

ID: 5471
Datum: 12. 06. 2009
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Ing. Marie Bendová
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2