Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS BI

PROBLEMATIKA

Jakou funkci má tlačítko Založ práva?

POPIS ŘEŠENÍ:

Tlačítko ZALOŽ PRÁVA v menu Obsluha/Práva datového skladu provede založení práv na SQL Serveru pro databázi datového skladu. Vzhledem k rušení a zakládání práv na SQL serveru, musí být uživatel provádějící založení práv administrátorem SQL serveru (sa nebo administrátor sítě v případě trusted connection). Nastavení práv pro datový sklad neovlivňuje práva k analytické databázi. Ta je potřeba nastavit ve Visual Studiu.

ID: 8872
Datum: 07. 09. 2012
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Pilous
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2