Přihlášení

tematicky obrazek

Zakázky

PROBLEMATIKA

Jaký je rozdíl mezi ost. přímými náklady 1 a 2?

POPIS ŘEŠENÍ:

Všechny účty třídy 5, které jsou buď v prvotním nebo účetním dokladu přiřazeny k nějaké zakázce, vstupují do této zakázky buď jako Materiálové náklady (skupina 50), Mzdové náklady (skupina 52) nebo Ostatní přímé náklady. Aby se i Ostatní přímé náklady daly nějakým způsobem rozčelnit, můžeme v nabídce Číselníky/Účty přímých nákladů nadefinovat účty (musí existovat v Účtovém rozvrhu a být zadány jako šestimístné), které budou sledovány samostatně v rámci skupiny Ostatní přímé náklady 1. Všechny zbylé ^pětkové^ účty (nepatří do skupin 50, 52 ani nejsou vyjmenované v číselníku) spadají do skupiny Ostatní přímé náklady 2. Toto rozdělení tedy slouží k dalšímu členění a větší přehlednosti, pokud by si ji uživatel přál.

ID: 5797
Datum: 08. 10. 2009
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Vladislav Havrlík
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2