Přihlášení

tematicky obrazek

Obecné

PROBLEMATIKA

Jaký je rozdíl ve výpočtu obratu zásob a obrátkovosti?

POPIS ŘEŠENÍ:

Obrat zásob je ukazatel, který vyjadřuje rychlost obratu průměrného stavu zásob, za dané období. Čím více se ukazatel blíží hodnotě 0, tím více se sortiment ^prodává^ (otáčí) a tím přináší vyšší ekonomický efekt.

(průměrný stav zásob x počet dní v zadaném období) / celkový výdej v zadaném období .

Obrátkovost zásob je pro změnu ukazatel, který vyjadřuje počet obrátek průměrných skladových zásob, vypočtených za dané období, za jeden den. Čím větší hodnoty dosahuje tím rychleji se zásoby spotřebovávájí (otáčí) a jsou efektivnější. Matematicky jde o převrácenou hodnotu obratu zásob.

Hodnoty uživatel zjistí v modulu Skladové hospodářstvi/sklad/obrátkovost skladů . V případě, kdy uživatel do podmínky volí delší časový úsek měl by zvolit i periodu výpočtu za delší časové období, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. (nejlépe měsíční)

ID: 5500
Datum: 22. 06. 2009
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Ing. Martin Patera
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2