Přihlášení

tematicky obrazek

Skladové hospodářství

PROBLEMATIKA

Jaký je způsob zadání nákupní ceny do příjemky?

POPIS ŘEŠENÍ:

1) Pokud doklad od dodavatele (přijatá faktura, účtenka, dodací list) obsahuje součtové hodnoty za jednotlivé sortimenty, je vhodné vynechat položku Cena/MJ a celkovou cenu zapsat do položky Celková cena.

2) Poskytnutá sleva dodavatelem (v Kč nebo v %) se zapíše do položky Sleva. Zadaná sleva neupravuje položky Cena/MJ a Celková cena, koriguje Celkovou částku dokladu a cena za sortiment (tzn. po slevě) se uloží do dat systému.

3) Rozdíl v celkové částce dokladu od dodavatele (přijatá faktura, účtenka, dodací list) a celkové částce příjemky, který vznikne např. zaokrouhlením, se zapíše (+/-) do položky Vedlejší poř. náklady

4) Dodatečně lze cenu na příjemce opravit v nabídce Oprava dokladu

ID: 8948
Datum: 26. 09. 2012
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Rous
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2