Přihlášení

tematicky obrazek

Skladové hospodářství

PROBLEMATIKA

Jakým způsobem je možné vyskladnit vydanou fakturu?

POPIS ŘEŠENÍ:

Pokud vydaná faktura obsahuje skladové položky, je možné fakturu do výdejky dotáhnout pomocí tlačítka na výdejce Jiné doklady. Následně se zobrazí formulář s názvem Doklad, kde se zatrhne Vydaná faktury a stiskne se OK. Po výběru požadované faktury se položky na faktuře dotáhnout do výdejky.

Dalším způsobem je v nastavení modulu Fakturace / Obsluha / Změna implicitního nastavení na první záložce Odběratelské zaškrtnout parametr Provádět vyskladnění ze skladu. Tento parametr při uložení vydané faktury obsahující skladové položky rovnou vytváří výdejku. Následně se zobrazí dotaz, zdali se má výdejka vytisknout.

ID: 12434
Datum: 19. 02. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: kubatp
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2