Přihlášení

tematicky obrazek

Skladové hospodářství

PROBLEMATIKA

Jakým způsobem vytvořím z poptávky objednávku?

POPIS ŘEŠENÍ:

V nabídce Skladové hospodářství – Objednávky – Oprava objednávky se otevře příslušná poptávka a v hlavičce se přepne combo box “Typ obj.:” z “poptávka” na “objednávka” a doklad se uloží. Další možností (pokud uživatel např. pořizuje poptávky do jiné číselné řady než objednávky) je pořízení nové objednávky, do které je možno pomocí tlačítka “Objednávky” zkopírovat vybranou poptávku. Nevýhodou ovšem je, že v tomto případě se poptávky “hromadí” a nebudou nikdy uspokojeny.

ID: 13039
Datum: 16. 09. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Ondřej Vala
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2