Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS BI

PROBLEMATIKA

Je možné po otevření sestavy PowerPivot z modulu Byznys BI uložit tuto sestavu samostatně na disk?

POPIS ŘEŠENÍ:

Po otevření sestavy z modulu Byznys BI se otevře sešit MS Excel, který je pozměněn, aby při ukončení, nebo uložení reagoval vyhozením hlášky, zda tyto změny uložit zpětně i do Byznysu. Tím je zaručeno propojení se systémem Byznys. Byznys tedy slouží jako prostředí pro práci s klasickými Excelovskými sešity. Z toho plyne, že když máme takovou sestavu uloženou, můžeme tuto sestavu Uložit jako a zvolit umístění do nějaké složky na pevném disku. Poté se sestava oddělí od systému Byznys. Bude plně funkční a bude možné ji normálně aktualizovat. Také je možné si tento sešit vzít kamkoli s sebou a není třeba připojení k serveru, protože natažená data jsou již součástí systému.

ID: 8942
Datum: 27. 09. 2012
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Pilous
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2